Czcionka:
Kontrast:
Pomoc ich pasją i wyborem
data dodania: 17.06.2021
Pomoc ich pasją i wyborem

Na co dzień żyją zwyczajnie, spełniają się zawodowo i prywatnie. Ale kiedy tego potrzebujemy, rzucają wszystko i ruszają pomagać, walczyć o życie każdego z nas. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej to zwyczajnie bohaterowie codzienności. Jak wygląda życie druha oraz z czym wiąże się przynależność do Ochotniczej Straży Pożarnej opowiadają Katarzyna Musionek i Anna Woźniak z OSP w Gronowie Elbląskim.

 

Jak wygląda życie w Ochotniczej Straży Pożarnej – stanowicie dla siebie drugą rodzinę i w jaki sposób godzicie zwyczajne życie z, poniekąd, nieustanną gotowością do udziału w działaniach ratowniczych?
Ciężko określić jak wygląda życie w OSP. Nie jesteśmy jednostką, która ma wyznaczone dyżury druhów. Ma to oczywiście swoje plusy i minusy. Jak słusznie zostało zauważone, jesteśmy dla siebie drugą rodziną. Ufamy sobie i wspieramy się nie tylko w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych ale również poza nimi. Tak do końca nie da się pogodzić codziennego życia z nieustanną gotowością. Niejednokrotnie dochodziło do sytuacji gdzie w jednej chwili trzeba było zmienić plany, opuścić spotkanie i spieszyć do remizy by wyjechać do akcji. W takich chwilach niezmiernie ważne jest dla nas zrozumienie i wsparcie ze strony naszych rodzin i bliskich.

 

Czym zajmuje się OSP – zarówno dorosłe jak i młodzieżowe?
Głównym celem OSP jest niesienie pomocy mieszkańcom. Dbanie o ich zdrowie i bezpieczeństwo. Poza tymi założeniami działamy również na rzecz społeczeństwa – prowadzimy działania, które mają edukować, integrować oraz działać przeciw wykluczeniu społecznemu. Widać to chociażby po działaniach projektowych w ramach których zorganizowaliśmy już wiele spotkań dla naszych mieszkańców. Przed nami kolejne o których będziemy informować na bieżąco na plakatach i portalach społecznościowych.

 

Ochotnicza Straż Pożarna – Nazwa opisuje charakter stowarzyszenia, ale nasuwa się pytanie: Czy w szeregach OSP znajdują się zawodowi strażacy? Jeśli tak to jak są odbierani spośród grupy ochotników?
Nasza jednostka w głównej mierze składa się z druhów ochotników. Jednakże w szeregach znajdują się również zawodowi strażacy. W czasie akcji nie dzielimy się na OSP bądź PSP, nie ma także specjalnych przywilejów z racji przynależności do PSP – cel jest jeden. Poza akcjami takie osoby są dla nas istną skarbnicą wiedzy. Można więc powiedzieć, że są to osoby, które traktujemy na równi, a ich strony nigdy nie spotkaliśmy się z zachowaniem, które mówiłoby o tym, że są lepszymi czy bardziej wartościowymi strażakami.

 

A czy zdarzają się sytuacje, że druh ochotnik postanawia zmienić swoje dotychczasowe życie zawodowe i zostaje etatowym strażakiem?
Tak, zdarzają się takie sytuacje. Najczęściej obserwujemy to u osób które od wczesnych lat są zafascynowane strażą – zaczynają właśnie od uczestnictwa w akcjach OSP, w międzyczasie zdobywają odpowiednie wykształcenie, przechodzą szkolenia i kursy, po czym wstępują na drogę zawodową.

 

Jak wygląda sprawa Młodzieży OSP – czy są popularne? Na jakiej zasadzie działają Drużyny Młodzieżowe i czy młodzieńcza przynależność do OSP potrafi zmotywować do dalszego życia w straży?
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działa przy naszej OSP od 2015 roku. Na początku było bardzo dużo niewiadomych i jeszcze więcej obaw, jednak właśnie mija nam 6 lat działalności i można śmiało powiedzieć, że był to bardzo dobry pomysł. Mamy wspaniałą młodzież, zaangażowaną i aktywną w sprawy dotyczących naszej straży. Mamy już pierwszy sukces i przejście jednej druhny z struktur MDP do OSP. A ostatecznie o to właśnie chodzi aby po osiągnięciu pełnoletniości zostać strażakiem ochotnikiem i dbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Można zaobserwować coraz większy ruch w tworzeniu nowych lub reaktywacji już istniejących Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w całym. Na terenie naszego powiatu, w związku z dużą ilością działających drużyn, została powołana Komisja Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Elbląskiego. Dzieci oraz młodzież to ogromny potencjał, a ich zaangażowanie dodatkowo daje możliwość aby w sposób ciekawy zagospodarować ich wolny czas .

 

Czy prowadzone są szkolenia mające na celu jeszcze bardziej poprawić jakość kadry?
Strażacy ochotnicy biorą udział w szeroko rozumianych szkoleniach z pierwszej pomocy. Ponadto cyklicznie organizowane są szkolenia związane z obsługi sprzętu czy postępowania podczas różnego rodzaju zdarzeń.

 

Jak wygląda kwestia wsparcia w rozwoju stowarzyszenia?
Dla nas ogromnym wsparciem jest głównie to finansowe pozwalające na zakup nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Niedawno otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości. Corocznie otrzymujemy dotacje z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Udaje nam się pozyskać zewnętrzne dotacje np. Ostatnio otrzymaliśmy dofinansowanie z Starostwa Powiatowego w Elblągu. Ponadto jest kilka fundacji, które w ramach projektów wspierają rozwój jednostek OSP i warto aplikować o różnego rodzaju środków.

 

Plany na najbliższą przyszłość, jakieś akcje, pokazy, zawody, ćwiczenia?
Na obecnej sytuacji ciężko cokolwiek planować, mogę jednak zdradzić, że mamy w planach pokazy z udzielania pierwszej pomocy, opatrywania ran, prawidłowej resuscytacji, ale o wszystkim będziemy informować.


Mateusz Mazuryk


Fot. archiwum prywatne OSP w Gronowie Elbląskiem