Czcionka:
Kontrast:
Otwarte konkursy dot. wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży
data dodania: 07.07.2021
Otwarte konkursy dot. wzmacniania potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego poinformował o ogłoszeniu otwartych konkursów na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje trzeciego sektora na terenie województwa. Głównym celem podjętej inicjatywy mają być aktywizacja potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznej przez młodzież (II edycja) oraz organizacja w Olsztynie w pierwszej dekadzie października jednodniowej XIII wojewódzkiej konferencji z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych.

Oferty konkursowe składane są przez generator ofert witkac.pl

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 76 i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej: tel. 89 52 19 500 oraz informacje dot. wypełniania ofert poprzez platformę witkac.pl. – tel. 89 512 58 75.

Dokumenty dotyczące konkursów znajdziecie Państwo po kliknięciu w poniższy link:

 

https://bip.warmia.mazury.pl/1716/ogloszenie-otwartych-konkursow-ofert-na-realizacje-w-roku-2021-zadan-publicznych-samorzadu-wojewodztwa-warminsko-mazurskiego-w-zakresach-wzmacnianie-potencjalu-tworczego-aktywnosci-obywatelskiej-i-kompetencji-spolecznych-mlodziezy-ii-edycja-oraz-pomoc-spoleczna.html