Czcionka:
Kontrast:
Kolejna edycja projektu dla rodzin
data dodania: 15.07.2021
Kolejna edycja projektu dla rodzin

Fundacja „Żółty szalik”, Gmina Braniewo oraz Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” zapraszają do trzeciej edycji projektu rodzinnego „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w gminach Braniewo i Frombork”. Celem projektu jest przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu poprzez poprawę sytuacji rodzinnej oraz podniesieniu umiejętności funkcjonowania w rodzinie aż 96 osobom zamieszkującym terytorium gmin Braniewo oraz Frombork w terminie od 01.07.2021 r. do 30.06.2022 r.

Każdy z uczestników zostanie poddany wieloprofilowej diagnozie zasobów i deficytów przez zespół specjalistów. Na tej podstawie przygotowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji, obejmująca przynajmniej trzy typy wsparcia określone w założeniach programowych inicjatywy. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost aktywności społecznej oraz umiejętności rozwiązywania trudności / problemów życiowych u co najmniej 50 osób.

Aktualnie trwa drugi nabór do projektu, który kończy się 15.08.2021 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Więcej szczegółów dotyczących projektu znajdą Państwo klikając w poniższy link:

http://zoltyszalik.org/2021/07/06/kolejna-edycja-projektu-dla-rodzin-rekrutacja-trwa/