Czcionka:
Kontrast:
Wsparcie gdańskich inicjatyw sąsiedzkich w praktyce
data dodania: 17.07.2021
Wsparcie gdańskich inicjatyw sąsiedzkich w praktyce

Czasem drobna pomoc i okazanie niewielkiego wsparcia jest w stanie rozwiązać duży problem. Do działań tego typu należy m.in. niesienie wsparcia potrzebującym sąsiadom. Chcąc lepiej zrozumieć ten temat, a także poznać możliwe formy aktywizacji społecznej w tym zakresie, w najbliższy wtorek o godz. 10:00 odbędzie się webinar.

Podczas internetowego spotkania, które poprowadzi Katarzyna Werner, wypowiedzą się Marta Karalus oraz Michał Pielechowski z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którzy na co dzień wspierają inicjatywy sąsiedzkie.

Goście Stowarzyszenia ESWP podzielą się z uczestnikami swoją pespektywą praktyków, ale i zarządzających miejskimi instrumentami wsparcia inicjatyw sąsiedzkich, takich jak domy sąsiedzkie, Gdańskie Fundusze oraz wsparcie inicjatyw podwórkowych w ramach rewitalizacji. Przyjrzymy się bliżej idei domów sąsiedzkich oraz nawiążemy do innych przykładów z różnych krańców Polski. Opowiemy sobie również o tym jak badać oddziaływanie centrum lokalnego w sąsiedztwie, ponieważ Gdańsk wdraża doświadczenia zaczerpnięte od partnerów zagranicznych.

 

Webinar odbędzie się we wtorek 20 lipca 2021 r. o godz. 10:00. Aby wziąć w nim udział, należy skorzystać z linku: 

https://eswip.clickmeeting.com/wsparcie-gdanskich-inicjatyw-sasiedzkich-w-praktyce/register?_ga=2.11519412.1444120884.1626377908-1330502474.1618342775 

 

Cykl 25 webinariów pod hasłem „25 lat pasjonatów i ekspertów" organizowany jest z okazji 25-lecia Stowarzyszenia ESWIP. W ciągu całego tego czasu uczyliśmy poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządem, środowiskami lokalnymi, rozwijając swój osobisty potencjał i podejmując nowatorskie rozwiązania. Z okazji jubileuszu postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą z Wami. Podczas spotkań realizowanych w formie zdalnej prezentujemy różnorodne dobre praktyki i inspiracje.

Informacje o spotkaniach i linki do nich będą dostępne na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia.

 

Projekt “Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego