Czcionka:
Kontrast:
Nowe FIO 2021 – Warmia i Mazury Lokalnie 5
data dodania: 21.07.2021
Nowe FIO 2021 – Warmia i Mazury Lokalnie 5

Stowarzyszenie Łączy nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie informacyjno-szkoleniowe z zakresu przygotowywania projektów do konkursu mikrodotacji dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych.

Głównym celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji województwa warmińsko – mazurskiego w życie publiczne poprzez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

Podczas spotkania omówione zostaną m.in. główne założenia projektu, jego zakres, adresaci, ocena formalna i merytoryczna oraz warunki udziału.

Spotkanie odbędzie się 22 lipca w czwartek w godz. 12:00 – 14:30 przy ul. Saperów 14 A w Elblągu, w budynku Starostwa Powiatowego.