Czcionka:
Kontrast:
Szkolenie dla NGO dot. dostępności
data dodania: 27.08.2021
Szkolenie dla NGO dot. dostępności

W związku w wejściem w życie kolejnych przepisów Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w poniedziałek 6 września odbędzie się szkolenie on-line dot. przepisów obowiązujących organizacje pozarządowe zgodnie z tą ustawą.

W trakcie szkolenia omówione zostaną zagadnienia m.in. z zakresu definicji dostępności, warunków spełnienia wymagań dostępności, obowiązków JST związanych z dostępnością przy organizacji otwartych konkursów ofert dla NGO, zapisów w umowach zawieranych z organizacjami pozarządowymi, kontroli spełnienia wymagań dostępności itp.

Szkolenie poprowadzi Pani Katarzyna Sadło, która od lat świadczy usługi szkoleniowe i doradcze dla JST oraz NGO, wieloletnia trenerka, konsultantka i autorka publikacji poradniczych dla organizacji pozarządowych. Pani K. Sadło to wieloletnia prezeska Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, związana także z Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Funduszem Obywatelskim im. Henryka Wujca i Stowarzyszeniem Dialog Społeczny, członkini zarządu Fundacji dla Polski.

Szkolenie odbędzie się 6 września 2021 roku (poniedziałek) w godz. 16.00-19.00 na profesjonalnej platformie - WEBEX. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia na e-mail: op@warmia.mazury.pl do dnia 2 września br. (w zgłoszeniu należy podać nazwę organizacji, miejscowość i adres e-mail, na który 6 września br. zostanie Państwu przesłany link do szkolenia).

Po spotkaniu każdy z uczestników otrzyma materiały szkoleniowe.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat szkolenia należy skontaktować się telefonicznie dzwoniąc na numer 89 512 58 75 lub 89 512 58 81 (Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Maja Świtkowska, Katarzyna Mederska-Grabowska).

 

Program spotkania:

 

15.30 - 15.55 – logowanie uczestników.

 

16.00 - 16.05 - rozpoczęcie spotkania – Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

 

16.05 - 18.50 (w tym przerwa) – szkolnie dot. zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym odpowiedzi na pytania uczestników, dyskusja – Katarzyna Sadło.

 

18.50 - 19.00 – podsumowanie i zakończenie spotkania – Joanna Glezman.