Czcionka:
Kontrast:
XXI edycja Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego
data dodania: 01.09.2021
XXI edycja Nagród i Wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego

Marszałek Gustaw Marek Brzezin ogłosił XXI edycję Nagród i Wyróżnień Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są co roku za działania w zakresie kompleksowej pomocy osobom i rodzinom, prowadzącej do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie, za wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej oraz wyjątkowo kreatywną postawę i zaangażowanie w realizowaniu zadań z zakresu pomocy i integracji społecznej.

Nagrody i wyróżnienia wręczane będą w dwóch kategoriach:

1)    Indywidualnej dla:

a) kadry zarządzającej, tj. dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz przewodniczącego/prezesa/lidera organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

b) kadry merytorycznej, tj. pracownika jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej oraz członka/pracownika organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

c) pracownika socjalnego pracującego w środowisku lokalnym.

2)    Zespołowej dla:

a) jednostki organizacyjnej pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego;

b) organizacji pozarządowej działającej w obszarze pomocy i integracji społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do 20 września 2021 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn

 

Więcej informacji znajdą Państwo klikając w poniższy link:

https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/6857-konkurs-z-zakresu-pomocy-i-integracji-spolecznej