Czcionka:
Kontrast:
Program stypendialny „Aktywny Student 2021”
data dodania: 31.08.2021
Program stypendialny „Aktywny Student 2021”

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny ogłasza nabór wniosków w ramach programu stypendialnego "Aktywny student 2021".

Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Przy przydzielaniu stypendiów brane będą pod uwagę m.in. sytuacja materialna, wyniki w nauce, osiągniecia pozaszkolne i działalność społeczna.

Stypendia przyznawane przez Gołdapski Fundusz Lokalny są stypendiami rozwojowymi. Wsparcie skierowane jest m.in. do osób, które posiadają osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego (nauka, sport, kultura, media).

W ramach programu zostaną przyznane stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie.

Wnioski w formie papierowej przyjmujemy do 3 września 2021 r., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do GFL) pod adresem: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap, dodatkowo jedynie formularz wniosku w formie edytowalnej należy przesłać ww. terminie na adres: gofund@wp.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres: gofund@wp.pl

Głównymi fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając w poniższy link:

https://www.funduszgoldap.pl/index.php/65-nowiny/319-aktywni-studenci-szansa-na-stypendium