Czcionka:
Kontrast:
Armor Emploi – agencja pracy tymczasowej
data dodania: 09.09.2021
Armor Emploi – agencja pracy tymczasowej

Stowarzyszenie Armor Emploi specjalizuje się pośrednictwem usług osobistych od 1989 roku. Jest to organizacja należąca do sieci Elorys, zrzeszająca 8 stowarzyszeń, które działają na rzecz promowania integracji w departamencie Côtes d'Armor, poprzez prowadzoną  w oparciu o wspólne standardy działalność gospodarczą.

Armor Emploi skupia się przede wszystkim na rekrutacji, szkoleniach oraz zatrudnianiu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja jest w stanie zapewnić dostęp do prac dorywczych lub bardziej regularnych. Osoby, które nie są gotowe do wejścia na rynek pracy w pełnym godzinowym wymiarze, mogą zgłosić się do stowarzyszenia i zatrudnić na kilka godzin, dni w tygodniu lub na dłuższy czas, w zależności od swoich potrzeb oraz odpowiednio do ich doświadczenia i kwalifikacji.

 

Organizacja świadczy usługi z zakresu:

Pomocy domowej:

- Sprzątanie, prasowanie, czyszczenie okien;

- Robienie zakupów, gotowanie;

- Pomoc w codziennym życiu dotycząca m.in. spraw administracyjnych, spacerów ze zwierzętami, codziennego wsparcia, pomocy w obsłudze komputera i Internetu.

 

Pomocy rodzinie:

- Opieka nad dziećmi powyżej 3 roku życia, odbieranie ze szkoły lub z wycieczek szkolnych, pomoc w odrabianiu prac domowych, opieka w okresie wakacji;

- Pomoc podczas przeprowadzek – pakowanie kartonów, przenoszenie mebli, opróżnianie domu oraz towarzyszenie w centrum recyklingu.

 

Pomocy zewnętrznej:

- Pielęgnacja ogrodu – dbanie o grządki warzywne, koszenie trawnika, pielęgnacja klombów, przycinanie drzew i żywopłotów itp.;

- Majsterkowanie – montaż mebli, proste usługi elektryczne, hydrauliczne, podłączenie urządzeń AGD;

- Prace remontowe – tapetowanie, układanie płytek, parkietu, wykładziny, wykonywanie prac malarskich itp.

Z jednej strony organizacja znajduje zatrudnienie w wygodnej formie dla osób z różnych powodów odsuniętych od rynku pracy. Z drugiej strony, oprócz wsparcia dla osób indywidualnych i ich rodzin, jest to doskonałe rozwiązanie dla stowarzyszeń, firm i urzędów, które mogą korzystać z zasobów kadrowych Armor Emploi. W przypadku zwolnienia lekarskiego, urlopu macierzyńskiego lub zwiększonego popytu na usługi danego podmiotu, może on zatrudnić na określony czas osoby zarejestrowane w stowarzyszeniu. Dodatkowo angażując je za pośrednictwem Armor Emploi, firma korzysta z 50% obniżenia podatku, co czyni te usługi bardziej konkurencyjnymi na rynku. Organizacja zajmuje się wszystkimi technicznymi sprawami związanymi z podpisaniem umowy
o pracę, opłaceniem składek, badaniami lekarskimi, szkoleniem BHP oraz regularnym szkoleniem personelu zarejestrowanego w swojej bazie. Firma korzystająca z usług otrzymuje fakturę za rzeczywistą liczbę przepracowanych godzin pracownika przydzielonego z Armor Emploi – w przypadku jego niedyspozycji przekierowywana jest kolejna osoba posiadająca odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

Oprócz osób fizycznych, z usług organizacji bardzo często korzystają samorządy (np. angażujące osoby do sprzątania lub zajmowania się terenami zielonymi) oraz podległe samorządom podmioty (np. szkoły zatrudniające konserwatora, kucharki, sprzątaczki, na czas nieobecności tych pracowników).

Ważnym aspektem zatrudnienia poprzez Armor Emploi jest fakt, iż osoby wykluczone korzystające z tej formy pośrednictwa pracy nie tracą prawa do otrzymywanego wsparcia socjalnego, nawet w przypadku wypracowywania miesięcznie liczby godzin zbliżonej do pełnego etatu.

 

Adrian Płączyński

Sylwiusz Brywczyński