Czcionka:
Kontrast:
HANDIRECT - Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać
data dodania: 10.09.2021
HANDIRECT  - Rzeczy niemożliwe robimy od ręki, na cuda trzeba chwilę poczekać

Podczas naszej wizyty studyjnej we francuskiej Bretanii odwiedziliśmy przedsiębiorstwo pracy chronionej – Handirect Armor. Jest to tzw. firma przystosowana (Entreprise Adaptée), która pozwala pracownikowi niepełnosprawnemu na wykonywanie pracy zawodowej w warunkach dostosowanych do jego możliwości. Przedsiębiorstwo należy do agencji sieci Handirect. Od momentu powstania, czyli od 1996 r., utrzymuje ono zatrudnienie osób niepełnosprawnych na poziomie 80%. To właśnie ta idea przyświecała założycielom firmy.

Promowanie umiejętności zawodowych pracowników z niepełnosprawnościami w klasycznych warunkach rynkowych to cel priorytetowy dla tego przedsiębiorstwa społecznego. Agencje Handirect są rozsiane na terenie całej Francji, a zatrudnienie uzyskało tam prawie 100 osób niepełnosprawnych. Oddział w Bretanii, który mieliśmy okazję zobaczyć z bliska, zatrudnia aktualnie 10 osób, z czego 9 to właśnie osoby niepełnosprawne.

Czym konkretnie zajmuje się Handirect? Firma specjalizuje się w świadczeniu usług administracyjnych i cyfrowych, oferując także szeroki wachlarz działań szytych na potrzeby przedsiębiorców. Należą do nich m.in. usługi pocztowe, np. drukowanie dokumentów, pakowanie ich w koperty (korespondencja biurowa i marketingowa), pakowanie paczek, opłaty pocztowe oraz dostarczanie tych materiałów na pocztę.

Kolejny obszar działalności to wprowadzanie danych na dedykowanym oprogramowaniu lub do baz informatycznych oraz budowa platform internetowych. Można również skorzystać z usługi wielokanałowego zarządzania przetwarzaniem danych. Chodzi m.in. o mailing, kampanie sms, wykonywanie telefonów (np. obsługa połączeń przychodzących i wychodzących), kwalifikacja plików, ponaglenia czy wezwania administracyjne. Handirect to również zarządzanie treściami cyfrowymi polegające na prowadzeniu np. dokumentacji  o mandatach, zaświadczeniach o czasie pracy osób niepełnosprawnych, ale też ewidencja wizyt lekarskich, raportowanie wydatków oraz zarządzanie zapleczem biurowym.

Ta kompleksowość świadczonych usług administracyjnych, połączona z wysoką jakością, powoduje, że na ten moment z Handirect współpracuje około 1800 klientów. Przyczyną tego stanu rzeczy jest po części obowiązujące prawodawstwo francuskie: przedsiębiorcy, którzy zatrudniają powyżej 20 osób, zgodnie z obowiązującym prawem, są zobligowani do zatrudniania co najmniej 6% pracowników z niepełnosprawnościami. Jeżeli wskaźnik ten nie jest osiągany, można go zrealizować w nieco inny sposób, np. poprzez zamówienia składane w warsztatach pracy chronionej, opłacanie w odpowiedniej wysokości składki na Stowarzyszenie Zarządzające Funduszami na Integrację Zawodową Osób Niepełnosprawnych (AGEFIPH) lub poprzez przygotowanie planu integracji osób niepełnosprawnych, we współpracy z partnerami społecznymi. Co istotne, dzięki temu, iż Handirect posiada status Entreprise Adaptée, czyli przedsiębiorstwa przystosowanego, zatrudniającego w swoim zespole co najmniej 80% pracowników z niepełnosprawnością, korzystanie z ich usług pozwala klientom obniżyć składki AGEFIPH. Stanowi to więc swoisty system naczyń połączonych.

Wizyta w tym przedsiębiorstwie pokazała, jak można funkcjonować na tradycyjnym rynku, a jednocześnie podlegać tym samym regułom konkurencyjności, które obowiązują inne firmy z sektora prywatnego. Firma Handirect udowodniła, że jest w stanie w pełni wykorzystać predyspozycje i umiejętności osób z niepełnosprawnościami. To ostatnie jest kluczowe, gdyż pozwala pracownikom funkcjonować na rynku pracy, zarabiać własne pieniądze oraz rozwijać się zawodowo i społecznie. Korzystanie z usług Handirect stanowi zatem świadectwo odpowiedzialności, które wpisuje się w strategiczne wybory odpowiedzialnej polityki społecznej, stanowiącej jeden z fundamentów ekonomii społecznej.