Czcionka:
Kontrast:
Trwa Konkurs "Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach"
data dodania: 14.09.2021
Trwa Konkurs "Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach"

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Olsztynie zaprasza do udziału w Konkursie „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”, którego celem jest uhonorowanie jednostek samorządu terytorialnego, szkół i środowiska biznesu za dotychczasowe działania na rzecz rozwoju ES w regionie. Zgłoszenia do 15 września.

Laureaci zostaną wyróżnieni w czterech kategoriach:

  • Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej,
  • Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej,
  • Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej,
  • PES przeciw COVID 19.


W czwartej, dodanej w bieżącym roku kategorii rekomendowane mogą być podmioty ekonomii społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego podejmujące działania/inicjatywy mające na celu: łagodzenie i przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w społeczności lokalnej, np. poprzez realizację działań na rzecz osób lub instytucji, podejmowanych zarówno samodzielnie, jak i na zlecenie innej instytucji czy organizacji.

W kategorii „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” zaplanowano możliwość głosowania przez Internet, w tzw. plebiscycie publiczności. Głos będzie można oddać poprzez stronę internetową www.es.warmia.mazury.pl.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 września 2021 – e-mailowo na adres: rops@warmia.mazury.pl oraz drogą pocztową na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn. Formularze zgłoszeń dostępne są tutaj.

Laureaci zostaną uroczyście nagrodzeni podczas II Gali Ekonomii Społecznej, organizowanej w ramach VIII Warmińsko-Mazurskich Dni z Ekonomią Społeczną, która odbędzie się 8 października 2021 w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Wszelkich informacji dotyczących Konkursu udziela Dariusz Jóźwiak, specjalista ds. budowania współpracy nauka-biznes-ekonomia społeczna ROPS, tel.: 89 521 95 23, e-mail: d.jozwiak@warmia.mazury.pl.