Czcionka:
Kontrast:
Webinarium: Projekt dostępny - czyli jaki?
data dodania: 24.09.2021
Webinarium: Projekt dostępny - czyli jaki?

Standardy dostępności, grupa docelowa oraz równość szans w korzystaniu z funduszy unijnych to tylko kilka tematów, które będą omawiane podczas kolejnego webinarium z cyklu „25 lat pasjonatów i ekspertów”. Spotkanie online „Projekt dostępny – czyli jaki?” odbędzie się we wtorek 28 września o 10:00.

 

W programie wydarzenia:

 

1) Podstawa prawna:

a) Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

b) Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

2) Standardy dostępności i standard minimum.

3) Grupa docelowa uczestników projektu.

4) Jak zagwarantować dostępność? Czym jest alternatywny dostęp?

5) Mechanizm racjonalnych usprawnień.

 

Webinarium poprowadzi Adrian Płączyński, koordynator projektu i Kierownik CES w projekcie „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu”. Od 2009 roku związany zawodowo i społecznie z organizacjami pozarządowymi, trener biznesu, współtwórca i realizator licznych projektów społecznych.

 

Na webinarium zapraszamy we wtorek 28 września o godz. 10:00. Aby wziąć w nim udział, należy skorzystać z linku:

https://eswip.clickmeeting.com/projekt-dostepny-czyli-jaki-/register?_ga=2.196861292.1575884457.1632306138-174387102.1632306138

 

Cykl 25 webinariów pod hasłem „25 lat pasjonatów i ekspertów" organizowany jest z okazji 25-lecia Stowarzyszenia ESWIP. W ciągu całego tego czasu uczyliśmy poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządem, środowiskami lokalnymi, rozwijając swój osobisty potencjał i podejmując nowatorskie rozwiązania. Z okazji jubileuszu postanowiliśmy podzielić się naszą wiedzą z Wami. Podczas spotkań realizowanych w formie zdalnej prezentujemy różnorodne dobre praktyki i inspiracje.

Informacje o spotkaniach i linki do nich będą dostępne na stronie internetowej i Facebooku Stowarzyszenia.

Projekt “Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.