Czcionka:
Kontrast:
Współpraca z organizacjami pozarządowymi – konsultacje
data dodania: 29.09.2021
Współpraca z organizacjami pozarządowymi – konsultacje

Rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2022-2027."

Wieloletni program współpracy samorządu województwa warmińsko-mazurskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanymi w dalszej części dokumentu „organizacjami pozarządowymi”) jest opracowany na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jest to drugi wieloletni program współpracy. Pierwszy obowiązywał w latach 2016-2021 i był odpowiedzią na potrzebę spojrzenia i zaplanowania współpracy samorządu województwa z partnerami społecznymi w perspektywie wieloletniej oraz stworzenia strategii współpracy samorządu województwa z organizacjami pozarządowymi w kierunku wzmocnienia sektora obywatelskiego regionu.

Okres realizacji drugiego programu to lata 2022-2027, a więc czas, kiedy w regionie będzie wdrażany kolejny już regionalny program województwa warmińsko-mazurskiego, którego realizacja w latach 2021-2027 dofinansowywana będzie ze środków Unii Europejskiej.

Realizacja programu ma przyczynić się do wzmocnienia kapitału społecznego regionu, którego ważnym elementem są organizacje pozarządowe oraz osoby i grupy nieformalne zaangażowane w sprawy pożytku publicznego, w tym w realizację usług publicznych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Warmii i Mazur.