Czcionka:
Kontrast:
Konferencja: Rozwój przedsiębiorczości społecznej z wykorzystaniem potencjału turystycznego regionu
data dodania: 15.11.2021
Konferencja: Rozwój przedsiębiorczości społecznej z wykorzystaniem potencjału turystycznego regionu

Burmistrz Miasta i Gminy Frombork pana Zbigniew Pietkiewicz i Prezes Stowarzyszenia ESWIP Arkadiusz Jachimowicz zapraszają na konferencję powiatową pt.: Rozwój przedsiębiorczości społecznej z wykorzystaniem potencjału turystycznego regionu, która odbędzie się 19 listopada br. o godz. 10 w Wozowni Sztuk na Wzgórzu Katedralnym we Fromborku.

Bywa tak, że to podmioty ekonomii społecznej, czyli po prostu mieszkańcy skupieni na przykład w stowarzyszeniu, są inicjatorami działań, którymi żyje cała wieś i to napędza rozwój zarówno społeczny jak i gospodarczy a zwłaszcza turystyczny. Szczególnie ważne jest pokazanie i promowanie działań  w zakresie możliwości jakie daje turystyka dla rozwoju organizacji z terenu naszego powiatu.  W programie konferencji znalazły się osoby, które przedstawią dobre praktyki działań, jak również prelegenci, którzy opowiedzą o dotacjach po które warto sięgnąć, także z punktu widzenia samorządu.

Konferencja będzie okazją do spotkań, wymiany doświadczeń, jak również dyskusji o rozwoju potencjału turystycznego na wsi poprzez wykorzystanie narzędzi, jakie daje ekonomia społeczna. Wydarzenie organizowane jest w reżimie sanitarnym. Ilość miejsc jest ograniczona. Chętni mogą zgłaszać się do 18 listopada br. mailowo: r.narnicki@eswip.pl  lub telefonicznie pod nr tel. 55 236 27 16 .

Program spotkania

10:00 -10:10

Przywitanie uczestników konferencji  

 Zbigniew Pietkiewicz – Burmistrz Miasta i Gminy Frombork 
Arkadiusz Jachimowicz - Prezes ESWIP

10:10  - 10:30

Wykorzystanie potencjału wsi na przykładzie Zagrody Edukacyjnej

Ewa Nisiewicz Ziołowy Dzbanek

10:30 - 10:50

Żeglarski produkt turystyczny – Jacht Klub w Elblągu

10:50 – 11:15

Oferta turystyczna Anielskiej wioski

Halina Cieśla Stowarzyszenie Nasze Aniołowo

11:15 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Marka regionu, produkt turystyczny i ich wpływ na rozwój turystyki
Jarosław Kuba
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krzemienny Krąg"

12:00 -12:15

Turystyka na terenach wiejskich, dotacje LGD 
Bartłomiej Zięba
LGD Partnerstwo Północnej Warmii i Wysoczyzny Elbląskiej

12:15 – 12:30

Oferta OWIES
Rafał Narnicki   Stowarzyszenie ESWIP

12:30 – 13:30

LUNCH   

13:30 – 14:30

Prace konserwatorskie a rozwój potencjału turystycznego
ks. prał. kan. dr Jacek Wojtkowski

zwiedzanie Pałacu Biskupiego

14:30- 15:00

Panel Dyskusyjny