Czcionka:
Kontrast:
GOZpodarne organizacje pozarządowe
data dodania: 15.11.2021
GOZpodarne organizacje pozarządowe

Fundacja Warsztat Zmiany, Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie ESWIP zapraszają do udziału w konferencji "GOZpodarne organizacje pozarządowe – rola organizacji pozarządowych we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym w województwie warmińsko-mazurskim", która już 30 listopada odbędzie się w Olsztynie.


Istotną rolę we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym odgrywać będą organizacje obywatelskie i przedsiębiorstwa społeczne. Widoczne są już pierwsze działania w tym zakresie: banki żywności zapobiegają marnowaniu żywności, pojawiają się inicjatywy z zakresu ponownego użytkowania przedmiotów. Co jeszcze powinniśmy robić w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami odpowiedzialnymi za tę sferę działalności?


Zapraszamy organizacje pozarządowe, samorządy lokalne i inne podmioty zainteresowane gospodarką obiegu zamkniętego na konferencję, która przybliży powyższą problematykę. Spotkanie odbędzie się 30 listopada 2021 roku w godz. 10.00-14.00 w Kuźni Społecznej, ul. Kotańskiego 1 w Olsztynie oraz będzie równocześnie transmitowane online.
Wydarzenie jest organizowane przez kilka organizacji, które działają w sferze GOZ: Fundację Warsztat Zmiany, Bank Żywności w Olsztynie oraz Stowarzyszenie ESWIP. Objęte jest patronatem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu stacjonarnym prosimy o przesłanie w terminie do 24 listopada 2021 r. formularza zgłoszeniowego online: https://forms.gle/soeE632HmgCCWEYw6
W razie pytań, prosimy o kontakt pod tel. 665 121 582 lub e-mail: warsztatzmiany@gmail.com

 

PROGRAM
10.00-10.10 Rozpoczęcie konferencji, wprowadzenie – Marek Jurzyński, Prezes Zarządu Fundacji Warsztat Zmiany
10.10-10.40 Organizacje pozarządowe a gospodarka o obiegu zamkniętym – Anna Larsson – Dyrektor ds. wdrażania modeli GOZ w Reloop Platform, Szwecja (wystąpienie online)
10.40-11.05 Banki Żywności – przeciwko marnowaniu żywności – Marek Borowski, Prezes Banku Żywności w Olsztynie
11.05-11.30 Centrum naprawy i ponownego użytkowania przedmiotów, kawiarenki naprawcze, wymienniki na przykładzie sklepu społecznego Domu pod Cisem – Justyna Duks, Dyrektor ds. rozwoju Stowarzyszenia ESWIP
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.20 Informacja dot. wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym w programie Fundusze Europejskie Warmia i Mazury 2021-2027 – Dorota Kopeć, Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego
12.20-12.40 Informacja na temat współpracy i finansowania działań organizacji związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – Hanna Teodorowicz, Dyrektor Biura WFOŚiGW
12.40-13.00 Informacja na temat współpracy i finansowania działań organizacji związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym przez Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Małgorzata Domurad, Z-ca Dyrektora Departamentu
13.00-14.00 Panel dyskusyjny o roli organizacji społecznych we wdrażaniu gospodarki o obiegu zamkniętym z udziałem ekspertów – prowadzenie Arkadiusz Jachimowicz, Prezes Stowarzyszenia ESWIP
14.00 Zakończenie konferencji, lunch