Czcionka:
Kontrast:
Ruszają zapisy do Akademii Pomocy Społecznej
data dodania: 20.12.2021
Ruszają zapisy do Akademii Pomocy Społecznej

Szkolenia skierowane są do kluczowych pracowników instytucji pomocy i intergacji społecznej z województwa warmińsko-mazurskiego.

Są to osoby, które świadczą usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (m.in. pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej).

Udział jest bezpłatny - koszty ponoszone są w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wypełnione i podpisane dokumenty należy przesłać do 23 grudnia 2021 roku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie (organizatora szkoleń) za pomocą faxu 89 521 95 09, poczty tradycyjnej lub elektronicznej (skan w formie zaszyfrowanej) na adres mailowy: akademia@warmia.mazury.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń stacjonarnych i online znajdą Państwo klikając w poniższy link:

https://warmia.mazury.pl/polityka-spoleczna/aktualnosci/7196-ruszaja-zapisy-do-akademii-pomocy-spolecznej