Czcionka:
Kontrast:
Zielona edukacja w Elblągu
data dodania: 03.01.2022
Zielona edukacja w Elblągu

O tym, że edukacja ekologiczna ma znaczenie chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Dbanie o środowisko naturalne, segregowanie odpadów, czy umiejętność powtórnego wykorzystania naprawionego przedmiotu, to tylko niektóre działania promowane przez organizacje angażujące się w działalność na rzecz ochrony środowiska. Jedną z nich jest Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Jednostka funkcjonuje od 27 lat w strukturach Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu.

Działania ECEE są skierowane do nauczycieli, a pośrednio do uczniów. To właśnie uświadomienie oraz zmiana nastawienia młodzieży może przynieść trwałe korzyści w kontekście ekologicznej świadomości.

- Naszym zadaniem jest promowanie i upowszechnianie edukacji ekologicznej, zwłaszcza w placówkach oświatowych. Środki na działania z zakresu edukacji ekologicznej otrzymujemy w formie dotacji od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie – mówi Krzysztof Błaszczak, kierownik ECEE.

Zwraca on uwagę na to jak ważne jest nastawienie nauczycieli do tematu ekologii, ponieważ mają oni kontakt z uczniami i są w stanie bezpośrednio wpłynąć na ich postawy.

- Nauczyciel zainteresowany działaniami proekologicznymi pociąga za sobą uczniów, którzy bardzo chętnie uczestniczą w różnych konkursach wiedzowo-umiejętnościowych, plastycznych, fotograficznych, żywych lekcjach przyrody i warsztatach – wylicza kierownik Elbląskiego Centrum Edukacji Ekologicznej.

Centrum szkoli nauczycieli i przygotowuje ich do nowych działań ekologicznych oraz przekazuje im świeże podejście na temat związany z ochroną środowiska poprzez organizację warsztatów terenowych dla nauczycieli i uczniów, prowadzenie działalności wydawniczej i plenerów malarskich o tematyce ekologicznej. Jednostka posiada swoją własną bibliotekę oraz współpracuje z innymi podmiotami w zakresie edukacji ekologicznej w ramach Rady Programowej.

Do najciekawszych publikacji wydanych przez ECEE należą m.in. Owady – od obserwacji do fascynacji, czy Od projektu do efektu.

Elbląskie Centrum Edukacji Ekologicznej należy do kapituły konkursu o Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Przyjazna Środowisku”, do którego przystępują szkoły całego województwa warmińsko-mazurskiego.

- Działania ekologiczne Ośrodka w przyszłości będą kontynuacją wielu dotychczasowych naszych aktywności. Głównie chodzi o kwestie związane z potrzebami i ochroną środowiska oraz o wszystkie zmiany prawne w tym zakresie. Wiele działań podyktowanych jest też kierunkami polityki oświatowej państwa czy priorytetami Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, które na bieżąco są organizowane – dodaje Krzysztof Błaszczak.

Fot. archiwum ECEE

Sylwiusz Brywczyński