Czcionka:
Kontrast:
Olsztyńskie organizacje wybrały nową Radę
data dodania: 24.01.2020
Olsztyńskie organizacje wybrały nową Radę

Stało się to 18 stycznia 2020 roku podczas Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna. Działacze III sektora zebrali się, aby wysłuchać sprawozdania z działalności ustępującej Rady, a następnie w tajnych wyborach wskazać swoich przedstawicieli na kolejną trzyletnią kadencję (2020-2022).

Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna (w skrócie ROPMO) jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I podobnie jak rada wojewódzka, funkcjonuje od 2004 roku. ROPMO składa się z 11 osób - przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Olsztyna. Reprezentuje interesy sektora społecznego, występując w imieniu organizacji w ramach konsultacji publicznych, spotkań z decydentami i urzędnikami, a także wszędzie tam, gdzie wartości i potrzeby sektora wymagają wzmocnienia.

Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna wybrało do nowego składu ROPMO następujące osoby:

» Barbara Baturo-Warszawska (Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki)
» Teresa Antczak (Forum Prorodzinne – Stowarzyszenie Wspierania Działań Prorodzinnych)
» Zdzisława Łukaszewska (Stowarzyszenie Nasze Jakubowo)
» Maria Jasińska-Zamarja (Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce)
» Dorota Limontas (Chorągiew Warmińsko-Mazurska Związku Harcerstwa Polskiego)
» Piotr Bauman (Stowarzyszenie Warmia Riders)
» Elżbieta Michalska (Stowarzyszenie Warmińska Manufaktura Kultury)
» Marek Jurzyński (Fundacja Warsztat Zmiany)
» Anna Gromadzka (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie Arka)
» Monika Michniewicz (Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa)
» Bożenna Saniewska (Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku).

Tuż po przeprowadzonych wyborach nowa ROPMO zebrał się, aby zadecydować, kto będzie zasiadał w pięcioosobowym prezydium. Przewodniczącym rady został Marek Jurzyński, wiceprzewodniczącą Monika Michniewicz, a sekretarzem Teresa Antczak. W skład prezydium, jako członkowie, weszły również Dorota Limontas i Bożenna Saniewska.

Gratulujemy!
 

Foto: Jarosław Skórski

Po więcej informacji oraz zdjęć z Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna zapraszamy na stronę internetową Olsztyn24.