Czcionka:
Kontrast:
Olsztyn. Podnoś swoje kompetencje z Kuźnią Ekspertów
data dodania: 24.02.2022
Olsztyn. Podnoś swoje kompetencje z Kuźnią Ekspertów

Nie tylko sucha teoria, przede wszystkim praktyczne porady i wartościowe warsztaty. Tak będzie podczas cyklu szkoleniowego, organizowanego w ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur”, a skierowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych grup nieformalnych oraz liderów społecznych. Pierwszy zjazd chętnych z subregionu olsztyńskiego już 19 marca.

Aby zgłosić się do udziału w cyklu zgłoszeniowym trzeba wypełnić formularz online:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5JPzFMV0hXlCAZoacAXolU1z9sBLUWIfv7MhlD71LmbDjXw/viewform 
lub w wersji tradycyjnej, który należy przesłać na adres mailowy: a.nadgrabska@eswip.pl

 

Terminy zjazdów:

19.03.2022 (sobota), w godzinach: 9:00- 17:00
Temat szkolenia: Ja jako lider, animator. Proces grupowy
Prowadząca: Monika Hausman-Pniewska 

23.03.2022  (sobota), w godzinach: 9:00- 17:00
Temat szkolenia: Jak zrobić diagnozę społeczności lokalnej
Prowadzący: Maciej Bielawski

14.05.2022  (sobota), w godzinach: 9:00- 17:00
Temat szkolenia: Jak planować i realizować akcje społeczne, w tym inicjatywy obywatelskie
Prowadzący: Karol Paszkowski

4.06.2022  (sobota), w godzinach: 9:00- 17:00
Temat szkolenia: Partnerstwa lokalne
Prowadząca : Marta Florkowska

11.06.2022  (sobota), w godzinach: 9:00- 17:00
Temat szkolenia: Komunikacja interpersonalna. Promocja działań w społeczności lokalnej
Prowadzące : Dagmara Bielawska i Sylwia Warzechowska

Miejsce:
Wszystkie spotkania odbędą się w Biurze Dzielnicy Zatorze:
Budynek CEIK
ul. Parkowa 1
10-233 Olsztyn
sala nr 10, parter

Projekt „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” ma na celu systemowe wsparcie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich w województwie warmińsko-mazurskim poprzez:
Edukację i profesjonalizację III sektora poprzez:
- utworzenie 3 subregionalnych inkubatorów NGO świadczących usługi animacyjne, doradcze, szkoleniowe i konsultacje specjalistyczne, Kuźnię ekspertów
- organizację cykli szkoleniowych kształtujących przyszłych lokalnych liderów i animatorów NGO - pn „Kuźnia Ekspertów”.


Partycypację obywatelską III sektora poprzez zwiększenie udziału w konsultowaniu, opiniowaniu i współtworzeniu polityk publicznych;
Sieciowanie-integracja i promocja działań NGO i grup nieformalnych.