Czcionka:
Kontrast:
Granty instytucjonalne
data dodania: 11.04.2022
Granty instytucjonalne

Granty instytucjonalne to granty przeznaczone na realizację bieżących działań organizacji, które wynikają z przedstawionej strategii/planu rozwoju organizacji zawierającego tabelę rezultatów oraz plan monitoringu i ewaluacji.

Zakres działań organizacji finansowanych z grantu instytucjonalnego powinien wpisywać się w co najmniej jeden z obszarów wsparcia Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Powinny być to zatem działania/inicjatywy własne organizacji, które:

- są częścią jej planu merytorycznego, np. praca z określonymi grupami odbiorców, nawiązywanie i rozwijanie współpracy, w tym wspieranie rozwoju sektora pozarządowego.

- zmierzają do jej wewnętrznego wzmocnienia poprzez inwestycje w kompetencje kadry, budowanie wizerunku, czy poprawę infrastruktury.

W konkursie można składać wnioski na jeden typ grantów instytucjonalnych:

  • minimalna kwota grantu: 85 000 EUR,
  • maksymalna kwota grantu: 100 000 EUR,
  • czas realizacji działań finansowanych z grantu: od 18 do 20 miesięcy,
  • wkład własny: nieobowiązkowy,
  • wymóg posiadania wieloletniej strategii/planu rozwoju organizacji (min. na lata 2022-2024);
  • wymóg średniego rocznego obrotu organizacji na poziomie minimum 500 000 PLN rocznie w okresie wybranych 3 lat z ostatnich 5 zakończonych lat obrachunkowych.

Wnioski będzie można składać od 27 kwietnia 2022 roku (środa), godz. 12.00 w południe czasu polskiego, do 7 czerwca 2022 roku (wtorek), godz. 12.00 w południe czasu polskiego.

Operator Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, tj. konsorcjum organizacji
w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zapraszają do składania wniosków w konkursie grantowym na granty instytucjonalne.

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając w poniższy link:

Granty instytucjonalne