Czcionka:
Kontrast:
Jak Pieniężno z Lelkowem
data dodania: 05.05.2022
Jak Pieniężno z Lelkowem

Wiele firm, spółdzielni i organizacji pozarządowych zaangażowanych jest w działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnych. Tworzą one nowe miejsca pracy, które poprawiają jakość życia mieszkańców i zmniejszają zjawisko bezrobocia. Jednym z takich podmiotów jest Spółdzielnia Socjalna „Sąsiedzi” założona wspólnie przez gminę Pieniężno i gminę Lelkowo.

We współczesnej rzeczywistości gospodarczej bardzo wiele osób nie potrafi odnaleźć się na rynku pracy. Często po utracie zatrudnienia i kilkuletniej przerwie mają oni problem z powrotem do aktywności zawodowej. W gminach Pieniężno i gminie Lelkowo sprawę w swoje ręce wzięła Spółdzielnia Socjalna „Sąsiedzi”, która została powołana przez obie gminy 13 września 2019 r. Od samego początku przedsiębiorstwo nie tylko tworzy nowe miejsca pracy, ale również wzmacnia integrację wspólnoty lokalnej i pomaga zmieniać na lepsze lokalny krajobraz.

Nowe miejsca pracy dla mieszkańców

- Na tę chwilę zatrudniamy 17 osób na umowę o pracę, są też osoby zatrudnione na zlecenia przy okazji innych inwestycji – mówi Mateusz Sobieszczuk, prezes Spółdzielni Socjalnej „Sąsiedzi”. – Od samego początku naszej działalności inwestujemy pozyskane środki w rozwój zawodowy pracowników – dodaje Sobieszczuk.
Spółdzielnia wykonuje wiele potrzebnych usług m.in. zarządzanie cmentarzami komunalnymi i wykonywanie usług porządkowych. Innymi ważnymi działaniami podejmowanymi przez spółdzielnię jest zarządzanie zasobem nieruchomości i odbiorem odpadów komunalnych w gminie Pieniężno.
Bardzo potrzebną inicjatywą realizowaną przez przedsiębiorstwo jest prowadzenie działalności gastronomicznej. Na terenie Szkoły Podstawowej w Zagajach wyposażona i przygotowana została kuchnia wraz ze stołówką. Pozwala to na dostarczanie posiłków do dzieci z gminnych szkół oraz do osób zainteresowanych korzystaniem z usług cateringowych. Ponadto dzięki temu powstały nowe miejsca pracy dla kucharzy. Inwestycja ta została częściowo pokryta z dotacji OWIES.

Aktywizacja i integracja wspólnoty lokalnej

- Jesteśmy gminą gdzie jest dość duże bezrobocie, dlatego bardzo ważnym zadaniem, przed którym stanęliśmy, było danie zatrudnienia mieszkańcom. Innym ważnym powodem utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Sąsiedzi” była chęć lepszego i bardziej efektywnego wykonywania usług poprzez przekazanie ich lokalnemu przedsiębiorstwu, a nie podmiotom zewnętrznym – mówi burmistrz Pieniężna, Kazimierz Kiejdo.
Wójt gminy Lelkowo, Łukasz Skrzeszewski, ocenia, że działania podejmowane przez spółdzielnię są bardzo ważne, ponieważ mają bezpośredni wpływ na życie mieszkańców gmin, na których działa przedsiębiorstwo. Zwraca uwagę na to, że poprzez stworzenie odpowiedniej infrastruktury i zbudowanie pracownikom odpowiednich warunków do rozwoju, w dobry sposób realizowane są zadania postawione przez obie gminy przy powoływaniu Spółdzielni Socjalnej „Sąsiedzi”.
- Jestem pracownikiem gospodarczym i pracuję jako kierowca. Do mojej pracy należy m.in. sprzątanie, jazda ciągnikiem, czy zamiatanie. Bardzo cenię pracę w zespole. Atmosfera jest bardzo dobra, co sprawia, że jest większa motywacja do pracy – mówi Stanisław Szynkaruk, pracownik spółdzielni.
Środki zainwestowane w działalność Spółdzielni Socjalnej „Sąsiedzi” pochodzą m.in. z projektu OWIES realizowanego w ramach Stowarzyszenia ESWIP. Poza pomocą finansową, świadczona była również pomoc merytoryczna zespołu doradców OWIES.
Przykład Spółdzielni Socjalnej „Sąsiedzi” pokazuje, że tworzenie przedsiębiorstw społecznych działających w obszarze integracji zawodowej i skupiających się na codziennym życiu lokalnej społeczności ma sens. Poprzez ich działanie można nie tylko zmniejszyć problem bezrobocia i wykluczenia społecznego, ale również sprzyjać integracji lokalnej społeczności. Warto więc zainteresować się tematyką ekonomii społecznej i starać się realizować jej założenia w codziennym życiu.


Sylwiusz Brywczyński

Fot. Spółdzielnia Socjalna „Sąsiedzi”