Czcionka:
Kontrast:
biNGO po sąsiedzku
data dodania: 09.05.2022
biNGO po sąsiedzku

Braniewski Instytut Rozwoju to stowarzyszenie, które mocno angażuje się w działalność społeczną. Wspiera rodziny i osoby potrzebujące oraz mniejsze organizacje pozarządowe. Dzięki pozyskanym grantom i dotacjom realizuje projekty i programy, których celem jest poprawa życia mieszkańców i ich aktywizacja oraz integracja wspólnoty lokalnej.

Organizacja powstała w lipcu 2015 r., a swoją działalność prowadzi głównie na terenie powiatu braniewskiego oraz w okolicy. Stowarzyszenie BIR organizuje i realizuje wiele działań wpisujących się w tematykę ekonomii społecznej m.in. prowadzi Dom Sąsiedzki Centrum BIR, realizuje projekt biNGO – Braniewski Inkubator NGO, bierze czynny udział w wielu działaniach społecznych oraz prowadzi kawiarnię Santos Cafe.

- Obecnie wiodącymi działaniami są dwa projekty: wsparcie rodzin w trudnej sytuacji oraz wsparcie NGO – mówi prezes Braniewskiego Instytutu Rozwoju, Wojciech Wakieć.

BIR od 2020 r. realizuje projekt ,,Rozwój rodziny w powiecie braniewskim”, obecnie trwa jego druga edycja. Działania projektu skierowane są do rodzin oraz osób wymagających wsparcia w różnych dziedzinach.

- W ramach projektu przygotowujemy każdemu uczestnikowi Indywidualny Plan Wsparcia, w oparciu o który oferujemy pomoc specjalistów m.in. prawnika, psychologa, fizjoterapeuty, neurologopedy, dietetyka itp., udział w warsztatach, spotkania w ramach Klubu Rozwoju Kobiet, Pracowni Rodzinnej i Klubu Młodzieżowego, udział w wyjazdach rodzinnych, piknikach oraz innych inicjatywach lokalnych. W spotkaniach w ramach klubów mogą brać udział wszyscy mieszkańcy powiatu braniewskiego, niezależnie od tego czy są uczestnikami projektu – dodaje Wakieć.

Dom pełen pomysłów

Ciekawym polem aktywności Braniewskiego Instytutu Rozwoju jest Dom Sąsiedzki Centrum BIR, którego działalność przypomina funkcjonujący w Elblągu Dom pod Cisem.

W Domu Sąsiedzkim można m.in. wziąć udział w ciekawych warsztatach, w licznych spotkaniach w ramach pracowni rodzinnej, czy w festynach i piknikach. Bardzo interesującą inicjatywą jest również Klub Rozwoju Kobiet, w ramach którego mogą one nie tylko zajmować się swoimi pasjami i zainteresowaniami, ale również wspólnie spędzać wolny czas, integrować się i brać udział w interesujących spotkaniach.

Wsparcie NGO

W ramach projektu finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Stowarzyszenie BIR od 1 października 2021 r. realizuje projekt ,,biNGO - Braniewski Inkubator NGO”. Wszystkie jego działania kierowane są do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które dzięki korzystaniu z działalności szkoleniowej i doradczej podnoszą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu działań społecznych oraz tworzenia organizacji.
- Potrzeba rozwoju potencjału organizacji pozarządowych wynika z naszej misji, którą realizujemy w oparciu o zdobyte doświadczenia i zrealizowane projekty na rzecz III sektora – mówi Wakieć.

Poprzez działalność na szczeblu warsztatowym, animacyjnym i doradztwa specjalistycznego, reaktywowane są działania związane m.in. z Dialogiem Społecznym, Radami Seniorów i Młodzieży, czy Radami Miejskimi i Działalności Pożytku Publicznego.

- Od października 2021 r. odnotowujemy duże zainteresowanie organizacji, grup nieformalnych oraz kół gospodyń wiejskich. Występuje tu bardzo duża potrzeba szkoleniowa oraz doradcza. W ramach projektów mamy zaplanowane kawiarenki obywatelskie, pikniki, eventy – mówi Wojciech Wakieć.

 

Wsparcie finansowe

Wsparciem, z którego skorzystał Braniewski Instytut Rozwoju są dotacje z projektu OWIES, który realizowany jest przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych. Dzięki uzyskanej pomocy organizacja stworzyła kawiarnię Santos Cafe, dzięki czemu zatrudnienie uzyskało kilka osób, a inne mogły podnieść swoje kwalifikacje niezbędne w dalszej karierze zawodowej.

- Przed nami kolejne projekty skierowane do społeczności lokalnych z powiatu braniewskiego, wsparcie rodzin oraz inkubacja i doradztwo dla NGO. Analiza dotychczasowych działań oraz diagnoza lokalna wskazują na bardzo duże potrzeby w tym zakresie. Kadra i specjaliści zaangażowani w nasze aktualne działania powiększa się i stanowi trzon naszej aktywności. Planujemy rozwój ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz udoskonalanie organizowanych przez nas działań pomocowych – mówi Wojciech Wakieć.

Sylwiusz Brywczyński

Fot. Braniewski Instytut Rozwoju