Czcionka:
Kontrast:
Żyrafa z sercem do dzieci
data dodania: 13.05.2022
Żyrafa z sercem do dzieci

Jak zwykło się mawiać, najlepsze pomysły powstają z potrzeby. Nie inaczej było w przypadku Niepublicznego Przedszkola Zielona Żyrafa. To placówka w Iławie, prowadzona przez Fundację 2U, która  zajmuje się nie tylko opieką i wychowaniem najmłodszych. Jest to również miejsce, gdzie rodzice otrzymują wsparcie i porady psychologiczne.

Zielona Żyrafa jest niepublicznym przedszkolem, które prowadzi Fundacja 2U, założona przy pomocy i wsparciu OWIES. Pomysł na założenie zarówno fundacji, jak i przedszkola powstał z inicjatywy Moniki Ulatowskiej, która chciała stworzyć miejsce przyjazne dzieciom i rodzicom.

- Pomysł na przedszkole dojrzewał w mojej głowie długo, a właściwie powstał, kiedy w moim życiu pojawiły się własne dzieci - wspomina Monika Ulatowska, prezeska i założycielka Fundacji 2U. - W końcu nadszedł czas, w którym trzeba zapisać dzieci do przedszkola i okazało się, że nie ma przedszkola idealnego. Przede wszystkim jednak nie znalazłam takiego, które korzystałoby z metod NVC, Marii Montessori, czy kierowałoby się podejściem, które sprawia, że dzieci same kreują swoją rzeczywistość.

Indywidualne podejście do każdego dziecka

Wspomniane systemy wychowawcze wspomagają rozwój dziecka na najwyższym poziomie.  NVC (Nonviolent communication, Porozumienie bez Przemocy) polega na stworzeniu wysokiej jakości kontaktu z innymi ludźmi i z sobą samym. Marshall Rosenberg, twórca metody, stworzył narzędzie, które sprzyja nauce nowego sposobu porozumiewania się i ułatwiające nawiązywanie kontaktów. Istotą pedagogiki Marii Montessori jest stwierdzenie, że każde dziecko jest inne i powinno rozwijać się według indywidualnych planów rozwojowych. W planach tych zapisane są jego możliwości, kompetencje i umiejętności, umożliwiające mu naukę samodzielną i efektywniejszą.

Po tym, jak zrodził się pomysł na założenie przedszkola, które wykorzystuje specjalistyczne metody wychowawcze, nadszedł czas na działanie. Pani Monika, wspólnie z mężem, założyła fundację, aby móc prowadzić przedszkole, jak również realizować szereg innych działań, które mają na celu wsparcie całej rodziny. Tak właśnie powstała Zielona Żyrafa.

Przy wsparciu OWIES

- Nazwa odnosi się do nurtu, którym kierujemy się w przedszkolu, a więc do porozumienia bez przemocy Rosenberga. Zielona, bo jesteśmy na ulicy Zielonej, a dodatkowo jesteśmy przedszkolem, starającym się być blisko natury, a żyrafa… Marshall Rosenberg mówił o żyrafie, która mówi językiem empatycznym, a my staramy się rozmawiać takim językiem z dziećmi, rodzicami, ze sobą nawzajem – dodaje Monika Ulatowska.

Zakładając fundację, Monika i Bartłomiej Ulatowscy zwrócili się o pomoc do Ośrodka Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej, prowadzonego przez Stowarzyszenie ESWIP. Dzięki uzyskanej dotacji, pod koniec 2019 roku, udało się wyposażyć przedszkole oraz zatrudnić sześć osób.

-Myślę, że są to takie osoby, którym bardzo zależy, które chcą pokazać, że są wartościowe i potrafią wykorzystać szansę, którą dostały. Jestem bardzo zadowolona z osób, które udało nam się zatrudnić dzięki OWIES – mówi prezes fundacji.

Jedną z zatrudnionych osób jest Agnieszka Karulska.

- Kiedyś zaiskrzyła mi taka myśl, że praca z dziećmi byłaby dla mnie fajną pracą i wiem, że bym się w tym odnalazła. Zaczęłam dokształcać się, robić kursy i udało się. W Iławie powstało nowe przedszkole, Fundacja 2U, Zielona Żyrafa. Jestem szczęśliwa i zadowolona, że tu jestem – mówi pani Agnieszka.

Trzecie dziecko

Z czasem, przedszkole zostało rozbudowane. Powstało nowe piętro, a w nim sale do integracji sensorycznej, które dzięki drugiemu dofinansowaniu OWIES w lipcu 2021 roku mogły zostać wyposażone w niezbędne urządzenia i akcesoria. Zatrudnione zostały kolejne 4 osoby.

- Pomysł na dobudowanie piętra dojrzewał stopniowo, ale ostateczna decyzja zapadła w okolicach kwietnia tamtego roku. Wynikało to z tego, że mieliśmy naprawdę długą listę oczekujących – wspomina prezeska Fundacji 2U. – Obecnie do siedmiu grup w Zielonej Żyrafie uczęszcza 160 dzieci.

Monika Ulatowska włożyła w przedszkole ogrom pracy i serca.

- Dla mnie Zielona Żyrafa to trzecie dziecko. Mam dwójkę swoich dzieci, a to przedszkole jest dla mnie trzecim – dodaje z uśmiechem.

Nikola Przybysz

Sylwiusz Brywczyński

Fot. Przedszkole Zielona Żyrafa