Czcionka:
Kontrast:
Organizacje pozarządowe dla uchodźców. ROPWWM zaprasza na spotkanie
data dodania: 04.07.2022
Organizacje pozarządowe dla uchodźców. ROPWWM zaprasza na spotkanie

O co trzeba zadbać, aby jeszcze skuteczniej pomagać uchodźcom? Przede wszystkim spotkać się, by na bieżąco przekazywać informacje. Najbliższa okazja już 5 lipca o godz. 10. Spotkanie odbędzie się online.

Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego powołała Zespół ds. uchodźców, którego celem jest koordynacja przepływu informacji i łączenie zasobów w zakresach działań na rzecz uchodźców prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Rada podejmie dwa działania - pierwszym jest przekazywanie bieżących wydarzeń poprzez wojewódzkiego koordynatora informacji, aby otrzymywać powiadomienia, należy skontaktować się z przewodniczącym zespołu Bartłomiejem Głuszakiem (b.gluszak@federacjafosa.pl) lub z ww. koordynatorem Jolantą Markiewicz (jolanta.markiewicz@bankizywnosci.pl). 

Drugim działaniem są cykliczne spotkania, głównie w formie online podczas których będą przekazane i wymienione bieżące informacje. Poza przedstawicielami organizacji pozarządowych zaproszone są grupy nieformalnych i współpracujących samorządów bądź ich jednostek. Na pierwszym spotkaniu przekazanie zostaną aktualne wydarzenia związane z pomocą uchodźcom oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie, jak też zebranie ewentualnych wniosków czy pytań.

W spotkaniu udział weźmie m.in. Piotr Opaczewski wicewojewoda warmińsko-mazurski i Joanna Kastrau koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia uchodźców.

Spotkanie odbędzie się na platformie zoom w dniu 5 lipca 2022 r. o godz. 10.00, planowany czas trwania to ok. półtorej godziny.

Zainteresowanych udziałem zapraszamy do zgłoszenia na adres email: d.olszewska@federacjafosa.pl. Zgłoszonym osobom przed spotkaniem wysłany zostanie link.

Weronika Pietroń