Czcionka:
Kontrast:
Wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych
data dodania: 07.07.2022
Wsparcie uczniów wybitnie uzdolnionych

Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w programie mającym na celu podniesienie poziomu kompetencji i kreatywności u najzdolniejszych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem programu jest przekazanie wsparcia dzieciom i młodzieży ze szczególnymi osiągnięciami na polu edukacji poprzez podniesienie ich wiedzy i umiejętności. W tym celu wykorzystana zostanie m.in. Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), która umożliwia wykorzystanie zdalnych metod i technik kształcenia.

Przygotowany projekt powinien rozwijać kompetencje uczniów kształcących się w obszarach ścisłych, humanistycznych i artystycznych.

Proponowane projekty mogą dotyczyć takich obszarów jak m.in. patriotyzm ogólnokrajowy i regionalny, kładące nacisk na rozwój uzdolnień, przewidujące współpracę z podmiotami naukowymi, wykorzystujące nowoczesne technologie, a także nieprzekraczające ilości 50 osób.

Do projektu mogą aplikować organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność społecznie użyteczną.

Na realizację zadania publicznego przeznaczone są środki publiczne w wysokości 800.000 zł

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 800.000 zł.

Wymagany wkład własny - 10%.

Informacje w sprawach związanych z konkursem można uzyskać w MEiN, Departament, Kształcenia Ogólnego i Podstaw Programowych:
email: dkopp@mein.gov.pl lub justyna.dominczak@mein.gov.pl.

Oferty można składać w terminie do dnia 13 lipca 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo klikając w poniższe linki:

Program wsparcia - informacje

Program wsparcia - dokumenty