Czcionka:
Kontrast:
Rodzice! ESWIP zapłaci za opiekę nad waszym dzieckiem
data dodania: 25.08.2022
Rodzice! ESWIP zapłaci za opiekę nad waszym dzieckiem

Stowarzyszenie ESWIP pozyskało dofinansowanie na opiekę nad dziećmi do lat 3. Rodzice z subregionu elbląskiego będą mogli się starać o refundację kosztów opieki nad dziećmi w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna lub opieki niani.

Celem projektu jest zwiększenie szans na podjęcie pracy, powrót do pracy lub utrzymanie zatrudnienia wśród mieszkanek i mieszkańców subregionu elbląskiego, pozostających bez zatrudnienia lub pracujących i sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

- Wsparciem zostaną objęte osoby z terenu subregionu elbląskiego, czyli powiaty: elbląski, braniewski, ostródzki, iławski, nowomiejski, działdowski, m. Elbląg – mówi Tomasz Borkowski, koordynator projektu.

 

Aby zakwalifikować się do otrzymania wsparcia finansowego koniecznym jest należeć do jednej                                 z poniższych grup:


- OSOBY BEZROBOTNE LUB BIERNE ZAWODOWO, czyli pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym w rozumieniu Kodeksu Pracy lub

- OSOBY PRACUJĄCE, czyli sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 (w tym osoby przebywające na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim i jednocześnie pracujące w niepełnym wymiarze czasu).

- Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Stowarzyszenia ESWIP, ponieważ rekrutacja prowadzona będzie już od września 2022 roku. Więcej szczegółów udostępnimy wkrótce – dodaje koordynator.  

Wsparciem zostaną objęte 174 osoby.

Tytuł projektu: Zaraz wracam – wsparcie powrotu do pracy po przerwie związanej z urodzeniem                                i wychowaniem dzieci do lat 3   

Wartość projektu: 2.088.000,00 zł

Wkład UE: 1 774.800,00 zł

Okres realizacji 01.09.2022 – 30.11.2023.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.