Czcionka:
Kontrast:
Zgłoś się do Szkoły Liderów i Animatorów ekonomii społecznej
data dodania: 30.08.2022
Zgłoś się do Szkoły Liderów i Animatorów ekonomii społecznej

Jesteś lokalnym liderem, animatorem, społecznikiem? Chciałbyś, aby twoja działalność społeczna zyskała nowy wymiar i energię? Pragniesz wymienić się doświadczeniami z innymi osobami oraz zdobyć nową wiedzę i umiejętności liderskie i animacyjne? Weź udział w trzynastej edycji Szkoły Liderów i Animatorów Ekonomii Społecznej.

Osoby, które ukończą Szkołę podniosą świadomość własnych zasobów, możliwości oraz kompetencji, dzięki czemu będą w stanie wyznaczyć swoje ścieżki rozwoju. To bardzo ważne, by lider lub animator potrafił podjąć świadomą decyzję, w jakiej roli, kiedy, na jaką rzecz i z kim chce współpracować. Udział w szkole będzie też okazją do zawarcia nowych znajomości, zdobycia nowych zasobów do pracy w społecznościach.

Zapisz się do Szkoły Liderów i Animatorów ES realizowanej w ramach OWIES Elbląg! Rekrutacja trwa do 7 września 2022.

Formularz zgłoszeniowy dostepny jest tutaj

Zastanawiasz się czy jesteś liderem czy animatorem? Nie znasz sprawdzonych narzędzi do diagnozowania potrzeb i potencjału środowiska lokalnego? Nie wiesz jak skutecznie komunikować się z innymi, jak angażować i mobilizować ludzi do działania? Masz trudności z pozyskiwaniem środków finansowych na działania społeczne? Chcesz łatwiej nawiązywać partnerstwa z innymi instytucjami oraz chcesz wykorzystać szansę jaką niesie dla Twojej organizacji/instytucji proces deinstytucjonalizacji usług społecznych? Odpowiedzią na to jest Szkoła Liderów i Animatorów ES dzięki której:

 • dowiesz się czy jesteś liderem czy animatorem społecznym;
 • poznasz narzędzia do diagnozowania potrzeb społecznych;
 • będziesz potrafił skuteczniej się komunikować oraz nawiązywać relacje partnerskie;
 • rozwiniesz usługi społeczne w swojej społeczności lokalnej
 • otrzymasz możliwość wykorzystania 1000,00 złotych na testowanie produktów i/lub usług społecznych lub na realizację partnerskiej inicjatywy lokalnej na rzecz ekonomii społecznej.

UCZESTNICY SZKOŁY

 • W Szkole Liderów i Animatorów ES mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie powiatów: braniewski, m. Elbląg, elbląski, iławski, ostródzki, które są objęte wsparciem OWIES w zakresie ekonomizacji swoich działań.
 • Każda organizacja może oddelegować do udział w Szkole 1-2 osoby.
 • Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać do 7 września 2022. Osoby wybrane do udziału w Szkole zostaną o tym poinformowane w dniu 9 września 2022 roku.

HARMONOGRAM I SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

 • Szkoła Liderów i Animatorów ES trwa w okresie wrzesień-grudzień 2022 (5 dwudniowych zjazdów).
 • Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. Bazujemy na doświadczeniu i przykładach, zapraszamy doświadczonych praktyków – osoby, które na co dzień są liderami, animatorami społecznymi, ekspertami w zakresie rozwoju osobistego, komunikacji interpersonalnej, usług społecznych.
 • Nad całym procesem realizacji Szkoły czuwa lider procesu edukacji Maciej Bielawski, który jest ekspertem ds. rozwoju ES.
 • Tematyka i daty poszczególnych już są znane (zobacz Program w załączeniu) – sprawdź je i podejmij świadome zobowiązania.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenia odbywają się w pensjonacie Dolina na Żuławach (http://dolinanazulawach.pl). Uczestnicy mają zapewnione zakwaterowanie i wyżywienie.
 • Warunkiem udziału w Szkole jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu Szkoły.
 • Udział w Szkole jest bezpłatny, wszystkie koszty ponoszone są w ramach projektu „Ośrodek Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej w Elblągu”.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Patrycją Kamińską: 55 236 27 16, p.kaminska@eswip.pl