Czcionka:
Kontrast:
Konkurs na Ambasadora Ekonomii Społecznej 2022 r.
data dodania: 31.08.2022
Konkurs na Ambasadora Ekonomii Społecznej 2022 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków/rekomendacji w Konkursie pn. „Ambasador Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” realizowanym w ramach projektu „Ekonomia Społeczna na Warmii i Mazurach” w latach 2021-2023. Nagrody przyznawane będą w  trzech stałych kategoriach: „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo Przyjazne Ekonomii Społecznej” oraz „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” w województwie warmińsko-mazurskim, a ponadto w jednej kategorii specjalnej.

Nagroda specjalna przysługuje instytucjom oraz lokalnym przedsiębiorstwom działającym na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach. Kategoria nosi nazwę „Markowy produkt PES”, a jej cel stanowi promocja oryginalnych produktów i usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej, które wyróżniają się swoją jakością na rynku. Warunkiem zakwalifikowania jest posiadanie przez PES zarejestrowanej działalności gospodarczej, działalności pożytku publicznego lub innego przedsiębiorstwa o charakterze ekonomicznym prowadzonego przez co najmniej 12 miesięcy.

Wnioski należy złożyć do dnia 2 września 2022 r. Rekomendacje w kategorii „Szkoła Przyjazna Ekonomii Społecznej” można oddać w terminie wydłużonym do 9 września 2022 r., a dodatkowo przewiduje się możliwość głosowania na wybraną Szkołę wytypowaną przez Kapitułę Konkursu za pomocą strony internetowej https://es.warmia.mazury.pl/ w tzw. „Plebiscycie publiczności”. Formularz rekomendacji składanych w pozostałych kategoriach można złożyć zarówno na adres: rops@warmia.mazury.pl oraz drogą pocztową: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

Tegoroczni Laureaci i Wyróżnieni w Konkursie zostaną nagrodzeni 6 października 2022 r. podczas III Gali Ekonomii Społecznej, odbywającej się w Auli Widowiskowo-Konferencyjnej im. Anny Wasilewskiej w Olsztynie.

Wzory formularzy dostępne na stronie https://es.warmia.mazury.pl/aktualnosci. Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (89) 521-95-23, (89) 521-95-04 lub za pośrednictwem adresu e-mail: d.jozwiak@warmia.mazury.pl.