Czcionka:
Kontrast:
Olsztyn. Szkolenie: Praktyczne zarządzenie projektem (do planowania do rozliczenia)
data dodania: 08.09.2022
Olsztyn. Szkolenie: Praktyczne zarządzenie projektem (do planowania do rozliczenia)

W ramach projektu „Kuźnia Ekspertów – Wsparcie III sektora Warmii i Mazur” realizowane są bezpłatne szkolenia skierowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz liderów społecznych.

W związku z powyższym Stowarzyszenie ESWIP zaprasza do udziału w szkoleniu realizowanym w subregionie olsztyńskim, tj dla uczestników z powiatów:
M. Olsztyn
p. olsztyński
p. bartoszycki
p. lidzbarski
p. nidzicki
p. szczycieński
p. kętrzyński
p. mrągowski

Szkolenie stacjonarne pn. Praktyczne zarządzenie projektem (do planowania do rozliczenia)  cześć I i cześć II

odbędzie się w Olsztynie, w siedzibie

Stowarzyszenia ESWIP i Fundacji Warsztat Zmiany
ul. Parkowa 1, sala nr 10, parter (budynek CEIK-u)

Data szkolenia: 

24 września 2022  (sobota), w godzinach 10:00-15:00.

oraz

25 września 2022  (niedziela), w godzinach: 10:00-15:00

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny!

Aby dokonać zgłoszenia na szkolenie wystarczy wypełnić formularz rekrutacyjny online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScl7i8XQhDnfGKiW86B7rJeAo-W4Q2NZ_FiOXmY8nyf8JZZ3w/viewform

Dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo mail z potwierdzeniem uczestnictwa!

Zgłoszenie są przyjmowane do dnia 19.09.2022.

Program szkoleń:

Dzień I
10:00 – 10:30 Przegląd źródeł finansowania projektów dla organizacji pozarządowych
Czym jest projekt? – omówienie; Czym jest wniosek? – omówienie; Droga wniosku – omówienie; Cykl projektu – omówienie;
10:30 – 10:40 Przerwa
10:40 – 12:10 Metodologia tworzenia projektu - warsztaty: drzewo problemów, czyli jak dobrze zrobić diagnozę;
12:10 – 12:20 Przerwa
12:20 – 13:50 Metodologia tworzenia projektu - warsztaty: drzewo celów, czyli jak prawidłowo określić zmianę; zasady tworzenia opisu problemu; jak dobrze opisać grupę docelową i dobrze opisać rekrutację;
13:50 – 14:00 Przerwa
14:00 – 15:00 Metodologia tworzenia projektu - warsztaty: o czym pamiętać planując działania w projekcie; jak dobrze określić rezultaty i produkty; harmonogram projektu; planowanie budżetu projektu

Dzień II

10:00 – 10:30 Ryzyko w projekcie – jak minimalizować, jak zapobiegać; Umowa o dofinansowanie – nie zapominaj o niej!; Główne zasadny dokonywania zmian w projekcie;
10:30 – 10:40 Przerwa
10:40 – 12:10 Zespół projektowy – jak zaplanować sobie pracę Monitoring i ewaluacja projektu
12:10 – 12:20 Przerwa
12:20 – 13:50 Podstawowe aspekty zarządzania projektem – od czego zacząć, o czym pamiętać: Informacja i promocja;
Rozliczanie rzeczowe projektu;
13:50 – 14:00 Przerwa
14:00 – 15:00 Rozliczanie finansowe projektu.

Informacja o prowadzącej:

Dagmara Bielawska -  Absolwentka Wydziału Nauk Historycznych oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalistka ds. Europy Środkowo-Wschodniej, ukończyła studia podyplomowe z zarządzania i ewaluacji projektów unijnych na Politechnice Gdańskiej, Zarządzanie Systemami Logistycznymi na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, a także Szkołę Trenerów oraz Akademię HR.
Ekspertka w dziedzinie funduszy europejskich, wniosków aplikacyjnych (autorka i współautorka ponad 200 projektów), członkini komisji oceniających. Realizuje, koordynuje i rozlicza projekty. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem prowadząc szkolenia. Wieloletnia pracownica i dyrektor ds. projektów w Stowarzyszeniu ESWIP i ekspertka w dziedzinie organizacji pozarządowych oraz współpracy samorządu z III sektorem, Członek Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.

W razie pytań prosimy kontaktować się z Koordynator Projektu – Anną Marią Nadgrabska, Stowarzyszenie ESWIP

Mail:  a.nadgrabska@eswip.pl

Tel:  510 903 547