Czcionka:
Kontrast:
Stowarzyszenie Elbląg Europa
data dodania: 12.09.2022
Stowarzyszenie Elbląg Europa

Powstało w 2003 r. z inicjatywy grupy liderów organizacji młodzieżowych, aktywistów społecznych oraz pasjonatów historii miasta i regionu elbląskiego. Misją Stowarzyszenia jest realizowanie i popieranie wszelkich działań służących dobru mieszkańców i regionu.

Jesteśmy organizacją wsparcia – wspieramy w rozwoju organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, grupy nieformalne, inicjatywy społeczne, zespoły muzyczne i pojedynczych artystów, samorząd lokalny i regionalny w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego, a także przedsiębiorców w ich rozwoju oraz propagowaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jesteśmy organizacją ekspercką – skupiamy specjalistów, m.in. animatorów, coachów, doradców, trenerów z różnych dziedzin życia społecznego, m.in. z takich dziedzin jak: ekonomia społeczna, informacja młodzieżowa, media społecznościowe, polityka młodzieżowa, przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie. W działaniach kierujemy się teorią zorientowaną na rozwiązania.
Stowarzyszenie Elbląg Europa realizuje swoje działania w trzech obszarach tematycznych:

I Wsparcie sektora pozarządowego i grup nieformalnych wspierających budowę kapitału społecznego – tworzymy przestrzeń do współpracy, coworking dla podmiotów z różnych sektorów, które pracują na rzecz społecznych zmian.
Wsparcie merytoryczne i logistyczne dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych. Działamy na rzecz profesjonalizacji kadr trzeciego sektora, edukacji obywatelskiej, budowy kapitału społecznego. W ramach tego obszaru Stowarzyszenie prowadzi
następujące działania:
- Członkostwo w Sieci wspierania rozwoju lokalnego Warmii i Mazur „HEROLD”
- Udział w gremiach przedstawicielskich trzeciego sektora (praca społeczna), m.in. Rady Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komisjach konkursowych w Gminie Miasto Elbląg, Zespole ds. rozwoju ekonomii społecznej w Elblągu
- Wsparcie podmiotów Ekonomii Społecznej

II Rzecznictwo interesów i aktywizacja młodzieży
Krajowe i międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe, wolontariat, w tym wolontariat europejski, aktywizacja i wsparcie młodzieżowych grup formalnych oraz nieformalnych, media młodzieżowe, rzecznictwo interesów młodzieży, rozwój informacji młodzieżowej. W ramach tego obszaru prowadzone są następujące działania:
- Udział w gremiach przedstawicielskich trzeciego
sektora – Polska Rada Organizacji Młodzieżowych (PROM).
- Sieć organizacji młodzieżowych Warmii i Mazur „ATOMY”
- Wsparcie Młodzieżowej Rady Miasta Elbląga

III Rozwój i promocja kultury
Kultura i historia miasta Elbląg i regionu elbląskiego, promocja dorobku kulturalnego miasta i regionu, edukacja w zakresie korzeni kulturowych regionu. W ramach tego obszaru prowadzone są następujące działania:
- Festiwal muzyki alternatywnej w Elblągu – Elbląg Rocks Europa.
- Udział w gremiach przedstawicielskich, konsultacjach, komisjach oceny projektów przy Urzędzie Miasta.