Czcionka:
Kontrast:
Marszałek ogłosił VII edycję Nagrody im. prof. Wengris
data dodania: 18.02.2020
Marszałek ogłosił VII edycję Nagrody im. prof. Wengris

Konkurs o nagrodę im. prof. Janiny Wengris organizowany jest corocznie, począwszy od roku 2014. Udział w nim mogą wziąć osoby fizyczne lub podmioty zbiorowe, których działalność związaną jest ze wspieraniem postaw proekologicznych oraz propagowaniem działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Wnioski o przyznanie tego wyróżnienia mogą składać koła i oddziały stowarzyszeń naukowo-technicznych, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne, spółki (osobowe lub kapitałowe), jednostki sektora finansów publicznych, jak również osoby fizyczne.

W poprzednich edycjach konkursu nagrodę otrzymało 6 osób oraz jedna organizacja pozarządowa: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Zasady przyznawania nagrody oraz formularz zgłoszenia kandydatów dostępny jest pod poniższym adresem: Wrota Warmii i Mazur

Zgłoszenia należy składać do Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn do 31 marca 2020 roku.