Czcionka:
Kontrast:
Marszałkowskie wyróżnienia za pomoc i integrację społeczną
data dodania: 23.11.2022
Marszałkowskie wyróżnienia za pomoc i integrację społeczną

Wręczenie nagród i wyróżnień Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie pomocy i integracji społecznej odbyło się 18 listopada 2022 roku podczas spotkania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.

Dzień Pracownika Socjalnego, który przypada 21 listopada, to najlepsza okazja do prezentacji oraz nagrodzenia i wyróżnienia zarówno osób, jak i zespołów, dla których działalność zawodowa i społeczna w obszarze pomocy i integracji społecznej nierozerwalnie wiąże się z realizacją ich życiowego posłannictwa.

XXII EDYCJA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

Indywidualne nagrody otrzymali:

 1. Izabela Babraj - prezeska Elbląskiego Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. św. Łazarza „LAZARUS” nagrodzona w szczególności za:

- wieloletnią pracę w Stowarzyszeniu ukierunkowaną na wsparcie osób starszych, chorych czy z niepełnosprawnościami,

- realizację licznych projektów n.in. „Ograniczenie skutków niepełnosprawności”, „Aktywność zawodowa osób wykluczonych społecznie”, „Centrum Wsparcia Środowiskowego”, „Opieka wytchnieniowa”,

- utworzenie w Elblągu, Niepublicznego Zakładu Usług Pielęgniarskich w Domu Chorego, Ośrodka Szkoleniowego Aktywizacji Zawodowej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

 1. Grażyna Jolanta Bień - dyrektorka Centrum Usług Społecznych w Srokowie nagrodzona w szczególności za:

- wieloletnie, liczne działania na rzecz mieszkańców Srokowa, w tym m.in. utworzenie Klubu Integracji Społecznej w Srokowie, organizowanie Gminnych Dni Rodziny,

- szczególną dbałość o partnerską współpracę z administracją publiczną,  organizacjami pozarządowymi, placówkami oświatowymi i wieloma innymi instytucjami zaangażowanymi w kreowanie lokalnej polityki społecznej,

- przekształcenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Srokowie.

 1. Roman Jankowski - kierownik ds. nadzoru pedagogicznego w placówkach oświatowych prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie nagrodzony w szczególności za:

- zainicjowane i z sukcesem realizowane projekty: „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na szczyt” oraz „28 marzeń – niepełnosprawni w drodze na Hel”, dzięki którym16 śmiałków, czyli 9 wychowanków i 7 opiekunów, którzy na co dzień funkcjonują w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Działdowie, zdobyło Koronę Gór Polskich,

- wieloletnią pracę w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Działdowie,

- czynne zaangażowanie się w akcje charytatywne oraz imprezy okolicznościowe na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 1. Daria Kajda - koordynatorka Zespołu Pomocy Środowiskowej nr 4 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie nagrodzona w szczególności za:

- wieloletnią działalność zawodową i społeczną ukierunkowaną na usamodzielnienie osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,

- umiejętność efektywnej współpracy z licznymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,

- zaangażowanie w pomoc niesioną obywatelom Ukrainy.

 1. Bożena Mularczyk - terapeutka w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bartoszycach nagrodzona w szczególności za:

- wieloletnią działalność na rzecz mieszkańców Środowiskowego Domu Samopomocy ukierunkowaną na rozwijanie i wzmacnianie aktywności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami, w tym udział w organizacji corocznych Spotkań Artystycznych Osób Niesamodzielnych,

- zaangażowanie w projekty realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, tj.: „Twoja szansa – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji”, „Bliscy nie krzywdzą, bliscy kochają”, „Bądź aktywny” – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej.

 1. Marzenna Bogusława Utko – kierowniczka Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego – Kętrzyński Dom Wsparcia nagrodzona w szczególności za:

- zaangażowanie w powstanie Centrum Wolontariatu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego - Kętrzyńskiego Domu Wsparcia.

- realizację licznych projektów i programów pomocowych, tj.: „Rozwój usług społecznych w mieście Kętrzyn”, opieka wytchnieniowa, pomagamy Ukrainie, Kampania Biała Wstążka, Wspieraj Seniora, usługi opiekuńcze w formie teleopieki.

- zaangażowanie w organizację akcji: Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, Bezpieczny Senior, konkurs Ośmiu Wspaniałych, Marsz Przeciw Przemocy.

Indywidualne wyróżnienia otrzymały:

 1. Anna Kuzyk - organizatorka społeczności lokalnej w Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim
 2. Dorota Perduta - starsza pracownica socjalna w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście
 3. Dorota Sędzińska-Bruździak - dyrektorka Domu Pomocy Społecznej w Szczytnie z filią w Spychowie.

Nagrody zespołowe otrzymali:

 1. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PURDZIE został nagrodzony w szczególności za:

- wyjątkowe zaangażowanie, profesjonalizm oraz nowatorskie podejście do realizowanych zadań,

- realizację licznych projektów i programów takich jak: „Usługi społeczne dla rodziny”, „W drodze do aktywności”,”, „Gminne Dni Rodziny”, „Opieka wytchnieniowa”, „Wspieraj Seniora” oraz „Rozwój Rodzinnych Domów Pomocy”,

- prowadzenie klubów seniora w Patrykach i Nowej Kaletce, realizowane przedsięwzięcia i inicjatywy jak: Seniorada Gminy Purda, coroczne wigilie dla osób starszych i samotnych, świąteczne zbiórki żywności.

 

 1. MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBRYM MIEŚCIE został nagrodzony w szczególności za:

- bogatą ofertę jaką dysponuje ośrodek, w ramach którego funkcjonuje m.in. Dzienny Dom Senior +, Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza oraz Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie,

- aktywność w realizacji wielu programów i projektów tj. „Pomosty do Kariery”, „Przeciwdziałanie COVID-19 w Gminie Dobre Miasto”, „Wspieraj Seniora”, „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”,

- realizowane przedsięwzięcia i inicjatywy, takie jak kampania „Biała Wstążka”, Dzień Trzeźwości, Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny, Szlachetna Paczka, zbiórki żywnościowe, pomoc obywatelom Ukrainy.

 

 1. UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM został nagrodzony w szczególności za:

- liczne działania na rzecz rozwoju edukacji i aktywizacji seniorów - wykłady, seminaria, konferencje naukowe, które przyczyniają się do utrzymania i wzmocnienia sprawności intelektualnej osób starszych,

- poprawę sprawności fizycznej oraz aktywizację społeczną seniorów poprzez zaangażowanie w realizację projektów, organizowanie zajęć z zakresu kultury fizycznej, wycieczek turystyczno-krajoznawczych czy też turnusów rehabilitacyjno-sanatoryjnych.

Więcej informacji na ten temat na stronie: www.warmia.mazury.pl

fot. www.warmia.mazury.pl