Czcionka:
Kontrast:
To coś więcej niż żłobek. Wesprzyj Dziennych Opiekunów
data dodania: 10.03.2020
To coś więcej niż żłobek. Wesprzyj Dziennych Opiekunów

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu utworzyło w 2017 roku placówkę, która jest swojego rodzaju „mini żłobkiem” dla dzieci do 3 roku życia. To miejsce ma jeden cel - zapewnić opiekę zarówno zdrowym jak i dotkniętym różnymi niepełnosprawnościami podopiecznym, aby rodzice mieli szanse wrócić na rynek pracy. Możliwe stało się to dzięki utworzeniu w 2018 roku Instytucji Dziennych Opiekunów dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma na celu zapewnić wsparcie przez opiekunów mających w tej dziedzinie wysokie kwalifikacjami. Od tego momentu placówka obejmuje wsparciem 11 dzieci, w tym dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

 

Wszystko to, czego dziecko potrzebuje do prawidłowego rozwoju. Nowo wyremontowane sale są bogato i kompletnie wyposażone w pomoce dydaktyczne. Zostały przygotowane tak, aby podopieczni czuli się bezpiecznie, jak w domu. Każda sala przystosowana jest do nauki oraz zabawy. Środki na remont pozyskało Stowarzyszenie i co warto podkreślić, pracownicy Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Elblągu po przeprowadzonej na miejscu  kontroli bardzo wysoko ocenili efekty prac remontowych. Stowarzyszenie jest pierwszym podmiotem w Elblągu i powiecie elbląskim, który zatrudnia Dziennych Opiekunów – utworzenie placówki nie udałoby się bez zaangażowania oraz otwartości pracowników Urzędu Miejskiego w Elblągu, którzy wspólnie  zdobywali wiedzę w oparciu o niezliczone dokumenty i doświadczenia z innych regionów.

110 tysięcy złotych, dużo czy mało?

Projekt w ramach którego finansowane są działania instytucji skończył się w styczniu 2020 roku. Z uwagi na ciężką sytuację finansową samorząd lokalny nie jest w stanie zabezpieczyć środków na dofinansowanie pobytu dzieci w placówce, dlatego też oprócz dalszych działań, których celem jest zapewnienie stałego finansowania – Stowarzyszenie postanowiło rozpocząć zbiórkę funduszy. Aby placówka mogła funkcjonować potrzebnych jest blisko 110 tysięcy złotych. Jest to bardzo duża kwota, ale czy w mieście liczącym około 100 000 mieszkańców jest to niemożliwe? Wystarczy, że każdy mieszkaniec przeznaczy złotówkę na ten szczytny cel. Ważny w tej sytuacji jest również czas. Środki finansowe praktycznie są wyczerpane, to kwestia tygodni żeby placówka przestała funkcjonować, a co gorsze, rodzice podopiecznych będą musieli zrezygnować z zatrudnienia, aby zając się dzieckiem.

Pomóż, nie bądź obojętny!

Najszybciej i najprościej można przekazać wybraną kwotę dokonując przelewu bankowego na specjalnie stworzone konto PSONI Koło w Elblągu o numerze 75 1240 1226 1111 0010 0491 7800 tytułem: Darowizna na funkcjonowanie IDO (zarówno firmy, jak osoby prywatne mogą odliczyć kwoty dokonanych darowizn na rzecz organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego od uzyskanego w roku podatkowym dochodu). Z uwagi na to, że jest coraz mniej czasu, Stowarzyszenie uruchomiło kilka wariantów wsparcia. Można między innymi:

  • wspierając zbiórkę w portalu facebook.com,
  • udostępniając nam miejsce, w którym będziemy mogli bezpiecznie zostawić puszkę do prowadzenia zbiórki publicznej,
  • przekazując produkty lub usługi, dzięki którym Stowarzyszenie będzie mogło uatrakcyjnić zbiórki,
  • zachęcając swoich klientów, partnerów, znajomych do wzięcia udziału w zbiórce.

Za każde wsparcie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elbląga serdecznie dziękuje. Mieszkańcy Elbląga niejednokrotnie udowodnili, że mają dobre serca. Miejsca w których dzieci otrzymują wsparcie należy zawsze wspierać. Zatem kolejny ruch należy do Ciebie czytelniku.
Karol Krawiec