Czcionka:
Kontrast:
Chce się Ż
data dodania: 14.01.2023
Chce się Ż

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest nieodłącznym elementem strategii Grupy Żywiec. Jest ważnym elementem rozwoju pracowników, firmy oraz działań związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym, jak również koncepcją zero waste. Dyrektor elbląskiego browaru, pan Mariusz Bitniok opowiedział nam o dobrych praktykach realizowanych w jednej z największych firm w Polsce.

- Kilka lat temu spore wrażenie zrobiło na nas opracowanie założeń konkursu grantowego z liderami opinii Elbląga i ogłoszenie konkursu dla organizacji. Skąd ten pomysł? Czy będzie kontynuowany?

- Wspieranie społeczności lokalnych to dla nas bardzo istotny obszar działalności CSR, który staramy się realizować poprzez różne działania. Wspomniany konkurs grantowy był projektem, w ramach którego dofinansowywaliśmy działania lokalnych organizacji pozarządowych. Pomysł powstał podczas jednej
z sesji dialogu społecznego, które odbywały się w miastach, gdzie zlokalizowane są nasze browary. Realizowaliśmy ten projekt przez kilka lat, jednakże wybuch pandemii koronawirusa spowodował, że przekierowaliśmy nasze wsparcie na pomoc medykom i służbom pomagającym w walce z tym wirusem. Wyprodukowaliśmy wtedy dedykowany napój „Dla bohaterów naszego Ż”, którym podziękowaliśmy pracownikom tych służb. Przekazaliśmy także darowizny dla lokalnych samorządów i organizacji, dzięki którym możliwy był zakup potrzebnego sprzętu medycznego czy środków ochrony osobistej.

Mieliśmy nadzieję na to, że okres pandemii jest już za nami, jednakże w lutym nasza rzeczywistość została zmieniona przez wybuch wojny w Ukrainie. W związku z tym w tym roku skoncentrowaliśmy nasze działania CSR na pomoc uchodźcom, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną. Grupa Heineken, z którą jesteśmy powiązani, przekazała na ten cel darowiznę dla organizacji wskazanych przez naszą firmę, wspieraliśmy także naszych pracowników, którzy postanowili osobiście zaangażować się
w niesienie pomocy. Razem z Fundacją Habitat for Humanity remontowaliśmy także dom, który został udostępniony rodzinom z Ukrainy w ramach programu najmu społecznego.

 

- Akcja „Warzymy Lepszy Świat”, – w jaki sposób zmieniacie świat? Co sprawi, że będzie lepszy?
- „
Warzymy Lepszy Świat” to nasza strategia zrównoważonego rozwoju, która wyznacza nam obszary zaangażowania oraz konkretne cele, które chcemy zrealizować do 2030 roku. Strategia ta opiera się na 3 filarach: ochronie środowiska naturalnego, rozwijaniu społeczności lokalnych oraz promowaniu odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Najważniejszym celem strategii jest dekarbonizacja naszej produkcji własnej do 2030 roku. Browar w Elblągu już dziś może pochwalić się dużymi sukcesami w tym zakresie. Dzięki współpracy z naszymi dostawcami energia elektryczna oraz termalna wykorzystywana w naszym browarze pochodzi, na dziś, w ponad 75% ze źródeł odnawialnych. Jesteśmy bardzo dumni
z tego, co już udało się osiągnąć, ale cały czas wdrażamy dobre praktyki, które pozwalają nam ograniczać zużycie energii i wody.

Jesteśmy firmą z długimi tradycjami sięgającymi XIX wieku, ale jesteśmy przekonani, że aby kontynuować naszą działalność musimy zredukować nasze emisje CO2 do zera do 2030 roku, aby minimalizować wpływ zmian klimatu na możliwość warzenia piwa dla przyszłych pokoleń.

 

- Czym dla firmy jest CSR w praktycznym wymiarze?

- CSR to dla nas bardzo obszerne pojęcie, dziś zresztą zastępowane często przez tzw. ESG. Jednakże
w tradycyjnym rozumieniu tego pojęcia CSR obejmuje jeden z trzech obszarów naszej strategii Warzymy Lepszy Świat, czyli nasze zaangażowanie w życie lokalnej społeczności. Naszą misję w tym zakresie realizujemy, chociażby przez wolontariat pracowniczy. W tym roku razem z Operacją Czysta Rzeka zorganizowaliśmy wspólne sprzątanie brzegów rzek i innych akwenów we wszystkich miasta, w których zlokalizowane są nasze browary, także w Elblągu. Właśnie w naszym mieście udało nam się zebrać najwięcej, bo 136 worków pełnych różnych odpadów. Z całą pewnością będziemy kontynuować aktywne zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności także w kolejnych latach.

 

- Jakie wartości są dla was w tym zakresie najważniejsze?

- Misją naszej firmy jest pielęgnowanie radości z bycia razem, łączenia ze sobą ludzi. Piwo zawsze było produktem, który pomaga burzyć bariery i ciągle wierzymy w jego siłę wzmacniania więzów społecznych. Widzimy szczególną potrzebę wzmacniania tych więzów po okresie pandemii, kiedy byliśmy zamknięci
w domach przed dłuższy okres i przywykliśmy do kontaktowania się z naszymi znajomymi
i współpracownikami na odległość, za pomocą ekranów naszych komputerów. Wierzymy, że mimo tych wszystkich zmian społecznych nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu, dlatego naszą najważniejszą wartością jest zbliżanie do siebie ludzi.

 

- Jakie działania zgodnie z koncepcją zero waste prowadzi Grupa Żywiec?

- Gospodarka w obiegu zamkniętym jest wpisana w naszą codzienną działalność, w szczególności
w naszych browarach. Naszym celem jest maksymalne ograniczanie odpadów i minimalne straty surowców, tak, aby domykać obieg materiałów w browarze. Dobrym przykładem stosowanych przez nas praktyk jest choćby ponownie wykorzystanie przez sektor rolniczy odpadów powstających w procesie warzenia piwa pod postacią gęstwy drożdżowej i młóta browarnianego. Wszystkie browary Grupy Żywiec posiadają status „zero waste to landfill”.

W kontekście opakowań od kilku lat sukcesywnie redukujemy też ilość wykorzystywanych przez nas plastikowych kubków na sponsorowanych przez nas wydarzeniach poprzez wprowadzanie kubków zwrotnych. Zrobiliśmy to już choćby podczas trasy Męskiego Grania, Open’er Festivalu czy na Stadionie Legii Warszawa. Sektor piwowarski jest także jedynym, który posiada typ opakowania wielokrotnego użytku w postaci butelki zwrotnej. Cały czas staramy się edukować konsumentów na temat korzyści płynących ze zwracania butelek – zarówno finansowych, jak i środowiskowych.

 

Mateusz Jachimowicz

fot. archiwum ESWIP