Czcionka:
Kontrast:
Pracują nad programem na rzecz osób starszych
data dodania: 20.01.2023
Pracują nad programem na rzecz osób starszych

Przedstawiciele elbląskich instytucji i organizacji pozarządowych 19 stycznia spotkali się, aby rozmawiać o programie na rzecz osób starszych w Elblągu. Na tym etapie zebrani skupili się nad ewaluacją „starego” programu.

 

To było drugie spotkanie przedstawicieli elbląskich instytucji i organizacji pozarządowych związane z opracowywaniem nowego programu na rzecz osób starszych.

Na początku spotkania ustalono terminy kolejnych zebrań. Ustalono także proces konsultacji społecznych, które odbywać się powinny w trzech etapach. Pierwszym z nich ma być ankieta internetowa oraz w wersji papierowej, która ma dotyczyć zbierania potrzeb i oczekiwań seniorów. Kolejną formą konsultacji ma być spotkanie z mieszkańcami metodą word cafe. Jest to metoda, dzięki której dyskusja przebiega w sposób bardziej uporządkowany. Uczestnicy dzieleni są na grupy i w tym samym czasie dyskutują w różnych aspektach danej kwestii. Trzecią jest opiniowanie gotowego programu przez Elbląską Radę Działalności Pożytku Publicznego lub organizacje pozarządowe.

Następnie przyszedł czas na ewaluację programu na rzecz osób starszych na lata 2014 – 2020+. Zebrani zapoznali się z raportem dotyczącym realizacji poprzedniego programu, głównie skupiając się na tych obszarach, które nie zostały zrealizowane.

Po zakończeniu dyskusji ustalono przebieg kolejnego spotkania, którego głównym tematem ma być analiza SWOT dla obszarów programowych, czyli ustalenie mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń.

Cały proces konsultacyjny programu jest moderowany przez specjalistów w ramach projektu „Wspólnie możemy więcej”.