Czcionka:
Kontrast:
Wsparcie samorządu na cztery zadania
data dodania: 23.01.2023
Wsparcie samorządu na cztery zadania

Zarząd województwa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w roku 2023 zadań publicznych Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konkursy ofert związane z zakresem zadań:

  1. rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków zewnętrznych
    2. wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży
    3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowania polskości
    4. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Oferty konkursowe należy składać poprzez generator ofert witkac.pl

Szczegóły dostępne są tutaj