Czcionka:
Kontrast:
Inicjatywy dwustronne i regionalne. Ruszył nabór wniosków
data dodania: 24.01.2023
Inicjatywy dwustronne i regionalne. Ruszył nabór wniosków

Nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne rozpoczął się 23 stycznia 2023 roku. W ramach naboru organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Nabór organizowany jest przez Operatorów dwóch Programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego.

Organizacje społeczne zapraszane sa do składania wniosków na międzynarodowe inicjatywy, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi a podmiotami z:

Państw-Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
Państw-Beneficjentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),
Ukrainy.

Nabór wniosków ruszył 23 stycznia i potrwa do 30 kwietnia 2023 r. Ocena złożonych wniosków będzie prowadzona w trybie ciągłym, a decyzje o dofinansowaniu inicjatyw będą w tym czasie podejmowane trzykrotnie, chyba że środki zostaną wcześniej wyczerpane.

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie:

stażu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego obejmującego wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji),
job-shadowingu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego polegającego na obserwowaniu innej, bardziej doświadczonej osoby w pracy),
innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń, takich jak: wyjazdy studyjne, wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem podmiotów z różnych krajów, mentoring itp.

Finansowanie inicjatywy może wynosić:

do 6 000 EUR w przypadku inicjatywy dwustronnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Darczyńców),
do 5000 EUR w przypadku inicjatywy regionalnej (tj. w przypadku partnera / partnerów z Państw-Beneficjentów i Ukrainy).

Więcej informacji znajdziesz tutaj