Czcionka:
Kontrast:
Przedłużona rekrutacja dla młodych przedsiębiorstw
data dodania: 20.03.2020
Przedłużona rekrutacja dla młodych przedsiębiorstw

Wynajem biura od 150 – 180 złotych miesięcznie, doradztwo prawne za 20 złotych za godzinę, a usługi księgowe od 50 zł. Tak niskie stawki za usługi na tak wysokim poziomie możliwe są dzięki unijnemu dofinansowaniu. Rekrutacja do Inkubatora Przedsiębiorczości „Starter WiM” została przedłużona do końca marca.

Inkubator Przedsiębiorczości „Starter WiM”, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP oraz spółkę Ad Rem, wychodzi ze wsparciem dla tych, którzy chcą założyć własną firmę, a także do młodych przedsiębiorstw, które nie działają na rynku dłużej niż trzy lata.

- Oferujemy m.in. możliwość wykorzystania usług informacyjno-komunikacyjnych, doradztwo prawne, usługi księgowe, coaching, mentoring – wylicza Elżbieta Mazur, kierownik Inkubatora Przedsiębiorczości. – To zaledwie przykłady tego, co możemy zaoferować. Wachlarz usług w Inkubatorze dostosujemy do potrzeb młodych przedsiębiorstw.

Jak na inkubator przystało każda firma będzie miała swojego opiekuna, z którym wybierze potrzebne mu usługi objęte piętnastoprocentowym wkładem własnym przedsiębiorcy. W porównaniu ze stawkami rynkowymi nie będą to wygórowane kwoty. I tak na przykład wynajem biura jest możliwy od 150 złotych miesięcznie, doradztwo prawne za 20 złotych za godzinę, a usługi księgowe dostępne będą już od 50 zł.

Preferencyjnymi warunkami zostaną objęci przedsiębiorcy działający w obszarach inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego: ekonomia wody, żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo. Ponadto pierwszeństwo będą miały firmy z branż średniej lub wysokiej techniki w tym innowacyjne lub powstałe dzięki wsparciu z innych działań RPO WiM 2014-2020 lub PO 2014-2020.

 - Zapraszamy do współpracy młode przedsiębiorstwa z regionu. Liczba miejsc jest ograniczona. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem: 695 702 447 lub mailowo: adrem@adrem.elblag.pl – dodaje Elżbieta Mazur.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2020 r. Formularz rekrutacyjny dostępny jest na stronie: www.adrem.elblag.pl

Wachlarz proponowanych usług w Inkubatorze:

Pakiet podstawowy: usługi księgowe, pomieszczenie biurowe lub usługa wirtualnego biura, wsparcie opiekuna biznesowego.

Pakiet dodatkowy (co najmniej dwie usługi do wyboru)

Usługi ICT: usługa wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych dla inkubowanych przedsiębiorstw obejmująca: świadczenie usług drogą elektroniczną, zakup usług związanych z prowadzeniem działalności w ramach e-usług, usługi informatyczne, techniczne, doradcze, szkoleniowe (związane bezpośrednio z uruchomieniem i obsługą ICT), instalacja oprogramowania niezbędnego do uruchomienia i prowadzenia usług.

Doradztwo prawne: doradztwo, wybór właściwej formy prawnej i procedur urzędowych dotyczących zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstwa, prawo zamówień publicznych, prawo pracy, prawo własności intelektualnej, pomoc w negocjacjach i sformułowaniu umowy licencyjnej.

Doradztwo: pozyskiwanie finansowania na działalność gospodarczą (w tym ze środków bezzwrotnych) oraz tworzenie biznesplanów, budowanie modeli biznesowych.

Coaching: indywidualny lub grupowy, obejmujący wyznaczenie i realizację celów w oparciu o indywidulany plan wsparcia.

Mentoring: rozwój kompetencji zarówno merytorycznych, jak i związanych z rozwojem osobistym. Opieka nad rozwijaniem kompetencji oraz asysta w prowadzeniu działalności.

Szkolenia: podnoszące kompetencje i kwalifikacje z zakresu rozwoju osobistego i społecznego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zespołami, marketingowe, sprzedażowe, zawodowe i itp. Dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw.

PR i Marketing: w ramach opracowanego planu strategii marketingowej firmy obejmującego: misję i cele, zadania rynkowe, analizę zewnętrzną i wewnętrzną, budżet marketingowy, analizę źródeł promocji i rozwiązania w zakresie działań marketingowych; opracowanie księgi wizualizacji przedsiębiorstwa (logotyp, wizualizacja materiałów promocyjnych itp.); opracowanie i wydruk materiałów promocyjnych (wizytówki, ulotki, banery, oklejanie samochodu służbowego, stanowiska targowe, filmy promocyjne, kampanie w mediach, w tym w mediach społecznościowych, prowadzenie i zarządzanie kontami społecznościowymi przedsiębiorstw, tworzenie stron internetowych).

 

Projekt „Starter WiM” realizowany jest przez Stowarzyszenie ESWIP oraz Ad Rem sp. z o.o. przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego