Czcionka:
Kontrast:
Marszałkowskie wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich
data dodania: 07.02.2023
Marszałkowskie wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich

Do 7 marca 2023 roku przyjmowane są zgłoszenia do trzeciej edycji konkursu „Granty Marszałka dla Kół Gospodyń Wiejskich”, organizowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Ideą inicjatywy jest promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich poprzez wspieranie zadań wpływających na zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnych w sołectwach na Warmii, Mazurach i Powiślu oraz budowanie silnego kapitału społecznego zgodnie z zapisami celu strategicznego „Mocne fundamenty” strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030.

- Jako samorząd województwa dbamy o zrównoważony rozwój całego regionu, w głównej mierze obszarów wiejskich, bo one obejmują większość powierzchni naszej Małej Ojczyzny - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa.  - Od lat prowadzimy działania na rzecz poprawy infrastruktury wiejskiej, odnowy wsi, a tym samym polepszenia warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej. Naszym partnerem w tym procesie są takie organizacje jak Koła Gospodyń Wiejskich. To nasz ważny i potrzebny partner społeczny, broniący praw, reprezentujący interesy, działający na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich i ich rodzin. Niezwykle cenię społeczną pracę Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz pomocy rodzinom wiejskim w wychowaniu, kształceniu i organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, na rzecz ochrony zdrowia i zabezpieczenia socjalnego rodzin czy rozwijania przedsiębiorczości kobiet. Mają też one swoje zasługi w zwiększaniu uczestnictwa mieszkańców wsi w życiu kulturalnym i kultywowaniu folkloru.

Środki mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia umożliwiającego rozwój działalności kół gospodyń wiejskich (sprzęt AGD duży i mały, namioty, grille, garnki, naczynia i sztućce wielokrotnego użytku – możliwe do wyparzania, akcesoria ułatwiające pracę w kuchni i umożliwiające estetyczne podawanie potraw, ekspozytory do przetworów i innych produktów wytwarzanych przez koło gospodyń wiejskich), strojów ludowych, regionalnych lub innych umożliwiających prezentację kół gospodyń wiejskich.

Więcej informacji na: www.warmia.mazury.pl

fot. www.warmia.mazury.pl